Město získalo lávku do svého vlastnictví v roce 1999. Proč se zpozdily přípravy generální opravy? Proč byla lávka pro pěší uzavřena několik měsíců před zahájením oprav?

Když před deseti lety město Krnov převzalo lávku do svého majetku, pověřilo odborníka, aby pravidelně jednou ročně prohlédl kovovou konstrukci a doporučil, jak prodloužit její životnost.

Dopravní značka informuje řidiče, že osada Kunov po čtyřiceti letech definitivně opustila vzdálený Bruntál, a vrátila se pod sousední Nové Heřminovy.
Nová značka říká: Kunov patří Novým Heřminovům

„Zásadní pro nás bylo jeho vyjádření z roku 2014, kdy nám doporučil do pěti let provést celkovou opravu,“ řekla vedoucí krnovského odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Kromě průběžných oprav, které zajistily provoz lávky, následovala diagnostika ocelové konstrukce, složitá jednání s vlastníkem parovodu, umístěného na lávce, a zpracování dvou projektových dokumentací. Ke zpevnění nosné konstrukce schodiště došlo loni, s opravou celé lávky se počítalo letos.

Naděje, že oprava bude letos provedena, se rozplynula v lednu, kdy projektant odevzdal vypracovanou projektovou dokumentaci, ale bez dokladové části, což zdůvodnil svou časovou vytížeností.

Pracovníci odboru správy majetku města museli začít jednat. Jednali s vlastníky pozemků, provozovateli sítí i železnice, aby získali doklady pro vydání stavebního povolení. Vše potřebné se jim podařilo shromáždit až v září. V půlce října byla lávka uzavřena. Než město vybere firmu, která lávku zrekonstruuje, uplyne několik měsíců. Do té doby je lávka mimo provoz. Po pravidelné každoroční prohlídce byl totiž konstatován tak havarijní stav, že lávka musela být z bezpečnostních důvodů uzavřena.

„Situaci, kdy se s lávkou v příštích měsících nebude nic dít, jsme chtěli předejít. Zdlouhavá jednání s ostatními subjekty, která však měla své opodstatnění, vždyť rekonstrukce bude probíhat za plného provozu železnice, nám náš záměr znemožnila,“ uzavřela Lenka Andršová.

Státní svátek si v Městském parku v Bruntále připomenuli občané, kteří se sešli u Legionářského stromu svobody.
Legionářský strom svobody s tabulkou