„Každý rok je vyhlášeno celostátně nějaké téma, letos znělo Internet – výhoda pro znevýhodněné. Také my jsme mimo další aktivity připravili kurzy pro začátečníky. Zúčastnilo se jich čtyřicet dva zájemců, především seniorů a žen na mateřské dovolené. Protože jsou to většinou naši čtenáři, využili naší nabídky naučit se užívat internet mnohem raději. Známe se, nemuseli se před námi stydět třeba za prvotní ostych před technikou nebo drobné začátečnické chyby,“ vysvětlila Božena Čepová, která průběh měsíce internetu měla v krnovské knihovně na starosti.

„Přestože už celostátní akce skončila, samozřejmě my v naší výuce pokračujeme. Pokud mají účastníci kurzu zájem, stále jsou jim naši pracovníci k dispozici, aby jim v jejich zdokonalování pomohli,“ doplnila Čepová. Ostatně tuto službu – pomoc při práci na internetu – nabízejí knihovnice po celý rok v oddělení informačních služeb.

Mimozmíněný výukový kurz se v březnu v krnovské knihovně odehrálo dalších třicet tři besed na různá témata s internetem související.

„Přestože je několik let vyhlášen Březen - měsíc internetu (BMI), tak nás těší, že některé paní vychovatelky nezapomínají na dřívější poselství Březen - měsíc knihy. Opakovaně v březnu k nám paní vychovatelky ZŠ Žižkova vodí děti ze čtyř oddělení na besedy, jejichž posláním je připomenutí významu čtení a knihy v životě dítěte. Povídáme si o knižních novinkách a současných spisovatelích,“ uzavřela Božena Čepová.

A to je asi to nejdůležitější pro zachování tištěné knihy. Aby se našli rodiče, vychovatelky a učitelé, kteří dětem ukážou, jakou krásu v klasické knize mohou objevit.

Dita Voznicová