Téměř 400 lidí se podepsalo pod petici, která žádala konec zpracování asfaltu v Krnově. Lidem vadil a stále vadí nesnesitelný zápach, který se z provozovny Evropského distribučního centra (dále EDC) občas line. Mají obavy z toho, že výpary, které se dostávají do ovzduší, jsou škodlivé. Vedení města slíbilo, že to nechá prošetřit. Slib radnice splnila.

U Státního zdravotního ústavu v Ostravě město za 550 tisíc objednalo měření škodlivin. Výsledky ústav oznámil právě v těchto dnech. Jaké jsou? „Sledované škodliviny na žádném ze vzorkovaných míst nepřekročily zákonné limity ani referenční koncentrace,“ citovala ze závěrečné zprávy mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

„Město utrácí peníze za měření, o jehož průkaznosti a konečném účelu se dá pochybovat,“ komentovali výsledky autoři petice Petr Jániš, Václav Paprskář a Tomáš Zouhar.

„Radnice platí pochybná měření jenom aby občanům prokázala, že nemají pravdu. Nikdo se nezabývá stížnostmi občanů na zápach a město se neustále ohání nějakými zákony, které byly ve vztahu k občanům pokřiveny především rozhodnutím města výrobu povolit,“ dodávají.

Čistota ovzduší se měřila ve dvou etapách. Šlo o to, porovnat, jaké jsou hodnoty bez provozu EDC a s provozem EDC. První měření proběhlo počátkem dubna, tedy v době, kdy byla provozovna EDC mimo provoz, a podruhé na konci srpna, tedy v době provozu EDC. A proč považují autoři petice tato měření za pochybná a neprůkazná?

„Bohužel, porovnává se neporovnatelné. V prvním případě měření znehodnocuje neznámý podíl znečištění lokálními topeništi. Druhé měření má ještě závažnější nedostatek  nikdo nedefinoval “plný provoz”. Za jakých podmínek tedy měření proběhlo? Kolik se roztavilo asfaltu? Tuna? Dvě tuny? Tisíc tun? Nikdo neví. To má přece na produkci zápachu a škodlivin zásadní vliv,“ zlobí se Petr Jániš.

Další výhrady mají autoři petice k výběru lokalit. Podle informací radnice se měřilo v pěti lokalitách. Z toho se čtyři nacházely v bezprostředním okolí asfaltovny, a jedna byla referenční, bez vlivu EDC. „Rozmístění měřících jednotek považujeme za nešťastné. Ve směru převládajícího jihozápadního proudění nebylo umístěno žádné měřící zařízení. Je to náhoda?,“ ptají se bojovníci za čistý krnovský vzduch.

„Firma stavěla bez stavebního rozhodnutí a počítala s dodatečným posvěcením svých aktivit, k čemuž také došlo. Teď zas rozšiřuje výrobu. Čtyřnásobně! Počítá přitom se stejnou reakcí města povolení,“ uzavírá Petr Jániš. Očekává se, že o výsledcích měření a provozu asfaltovny se bude hovořit na zastupitelstvu ve středu 1. listopadu.

Monitoring ovzdušíMonitoring měřil koncentrací vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků a těkavých organických látek. Z výsledků vyplývá, že v první etapě (bez EDT, v topné sezóně) byly dosaženy vyšší koncentrace sledovaných látek, než v etapě druhé.

Měřicí stanice byly umístěny v ulici Čsl. armády (v areálu Armády spásy a v areálu firmy Alubra, v areálu Strojosvitu ve Vrchlického ulici, na stanovišti v blízkosti Mánesovy ulice a v areálu KVaK v Gorkého ulici.