Maturita, neboli zkouška dospělosti, patří v životě každého středoškoláka k velmi stresujícím zážitkům. Nejinak tomu je u studentů Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově, kde se několik let vyučuje obor letectví.

Maturovat z tohoto předmětu není žádnou hračkou. Krnovská dopravní škola má dobré jméno v celé republice a není divu, že jako jediná vyučuje obor letectví. Jeho absolventi mohou pokračovat dále ve studiu nebo se mohu uplatnit na vnitrostátních i mezinárodních letištích. Vždyť jen školní praxi vykonávají na letištích v Ostravě a Brně.

„Studenti oboru letectví absolvují několik praxí na českých letištích. V Brně jsou například nedílnou součástí úseku odbavování cestujících. Během praxe mají možnost poznat život na letišti. Někteří z našich žáků se rozhodnou přímo pro povolání pilota a mohou si při škole udělat pilotní průkaz. Zejména část studentek se díky výtečné jazykové vybavenosti touží stát letuškou,“ řekl Zdeněk Klein, ředitel krnovské školy.

Stejně jako loni se na maturity přijel podívat Lubomír Vavroš, ředitel letiště Ostrava Mošnov a Radek Lang, vedoucí leteckého provozu brněnského letiště. I tito muži se ptají studentů při maturitní zkoušce na doplňující otázky. „S krnovskou školou spolupracujeme řadu let. Její studenti u nás vykonávají měsíční odbornou praxi a pomáhají s odbavováním cestujících a podílí se více na průběhu letového provozu. Systém spolupráce propracováváme a je možné, aby u nás absolventi pracovali před studiem na vysoké škole například brigádně,“ sdělil Lubomír Vavroš.

Vedení školy mluví o obrovském zájmu, který žáci základních škol projevují o obor letectví. „Letectví zažívá obrovskou expanzi a je to obor budoucnosti. Jelikož jej naše škola učí jako jediná ze středních škol v republice, tak registrujeme obrovský zájem žáků. Před mnoha lety se letectví věnovalo jako vedlejšímu předmětu jen pár žáků. Letos odmaturovalo třicet studentů přičemž jich byla většina z jiných měst než z Krnova. V dalších ročnících po devadesáti studentech tvoří polovinu studenti oboru letectví a letecké společnosti o ně mají zájem,“ dodal ředitel Zdeněk Klein.

Studenti jsou s oborem spokojeni. „U maturity jsem si v předmětu letecký provoz vybrala otázku Letiště a ochranné pásmo. Z leteckého provozu jsem měla největší strach a jsem ráda, že jsem uspěla. Nyní půjdu asi na vysokou školu. Letectví bych se chtěla věnovat i do budoucna,“ řekl Zuzana Fogašová z Českého Těšína.