„Na paměť záslužné činnosti Matice slezské, odboru Svornost v Krnově, o české školství a český kulturní život v první polovině 20. století“ je napsáno na desce, která by měla připomínat činnost těch, kteří se starali o rozvoj české kultury i v dobách velmi složitých.

„Ráda bych vás, kteří jste přišli na tuto naši malou slavnost – odhalení pamětní desky, přivítala jménem Matice slezské. Je to pro nás vyznamný počin, kterým bychom chtěli vzdát poctu těm našim předchůdcům, kteří tady žili a snažili se udržovat český kulturní život,“ uvítala hrstku účastníků pietní akce zástupkyně organizátorů.

Poté se slova ujal krnovský historik Vladimír Blucha. „Jak jistě víte, Krnov se letos stal městem stromů. A stejně jako stromy i lidé žijí z vláhy a živin dodávaných kořeny. Aby rostly a zelenaly se, musí být pevně rostlé do půdy. I my, aniž si to někdy uvědomujeme, navazujeme na předchozí generace, jejich práce, snažení, ale i na jejich radosti a bolesti. A naši předkové žili na krnovské půdě po staletí,“ zahájil Vladimír Blucha svůj projev.

V něm dále připomněl významné osobnosti, které se podílely na rozvoji českého školství a kultury a krátce představil historii Matice slezské a odboru Svornost.

Po ukončení svého projevu se na vyzvání zástupců Matice slezské ujal samotného slavnostního aktu, odhalení pamětní desky. Účastníci slavnostního aktu pak s povděkem přijali pozvání ředitelky mateřské školy Jitky Kopečkové na malou exkurzi.

Květa Gebauerová