Již pětašedesát let mohou chodit děti z obce Zátor a okolí do místní mateřské školy. Mateřská škola v Zátoru se několikrát stěhovala do jiných budov, měnil se počet tříd a zařízení. Po povodních v roce 1997 prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Historie školy

Původní mateřská škola byla založena 18. září roku 1946 v horní části Zátora, v budově národní školy. Tenkrát sloužila pouze pro čtyřiadvacet dětí. Nejprve děti obývaly pouze dvě místnosti. Provoz školy byl celodenní, ale děti si musely donášet vlastní stravu. Později vznikla v Loučkách, v dolní části obce druhá mateřská škola. V roce 1970 bylo v obci Zátor ve dvou mateřských školách více než padesát dětí. Protože došlo v roce 1976 k dalšímu nárůstu počtu přihlášených dětí, začaly se děti dělit do tříd podle věku.

Problémy s pitnou vodou a stěhování

V roce 1981 počet dětí v obci Zátor klesl, a tak se obě školky spojily. Doprava dětí v horní části obce byla zajištěna autobusem. Asi největší problémy dělala velmi malá zahrada, která už na počet dětí nestačila. Také vznikly problémy s pitnou vodou, která byla z důvodu průsaku spodních vod nevyhovující, a proto se musela do školky dovážet.

„Začínala jsem tady v roce 1990. Když v roce 1991, stejně jako v celé republice, byly zrušeny jesle, přestěhovala se obě oddělení mateřské školy do budovy bývalých jeslí. Tím se vyřešil problém s pitnou vodou a do školky navíc začalo docházet i více dětí," řekla ředitelka Zdeňka Vávrová.

Renovace školy po povodni roku 1997

Celý areál a budovy prošly rekonstrukcí po povodni roku 1997. Byla zmodernizována zahrada školy a zaveden plyn. Největší změny zaznamenala budova mateřské školy v roce 2005, kdy došlo k celkové rekonstrukci v nákladu čtyř milionů korun. V současné době zde dochází na pětapadesát dětí. Tuto školku navštěvují kromě místních dětí také děti z Čakové, Krasova, Nových Heřminov a Krnova. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou tříd Sluníček a Koťátek.

Odpoledne pro seniory a děti

„Děti pravidelně vystupují na společenských akcích jako je tradiční karneval, Den matek, vítání občánků či na Vánočním svícení. Na konci května si děti připravily pohádkový muzikál O Budulínkovi. Na tom, co se zde děti naučí, budou stavět celý život," řekla Zdeňka Vávrová.

Tři generace absolventů

V připraveném historickém koutku babičky a dědečkové našli na historických fotografiích nejenom sebe z dob svého mládí, ale i své děti, vnoučata, a dokonce i pravnoučata. Nejmladší účastníci oslav měli kolem čtyř let a nejstarší přes osmdesát. Jak tvrdí Zdeňka Vávrová: „Celá akce byla velice úspěšná. Vypadá to, že si vesnice vybudovala další tradici. Budeme dělat vše pro to, abychom se při dalších kulatinách naší školky sešli znovu. A možná i dříve."

ANNA DOHNALOVÁ