Komunitní web českých seniorů realizuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem rozsáhlý projekt sběru, archivace a zveřejnění zapomenutých osudů, jmen a životních příběhů.Cílem projektu je především uchovat paměť současných generací pro budoucnost. Sdružení nabádá: Máte –li zajímavé životní příběhy, které chce předat mladším generacím, podělte se s nimi.

Za sto let budou lidé, kteří se budou ptát po naší době, odkázáni na archívy, protože z pamětníků, už nikdo žít nebude. Uchová se přitom jen zlomek historie, statisíce osudů a zajímavých, poučných příběhů zmizí spolu s námi. „Proto jsme se rozhodli připravit projekt Živá paměť krajů České republiky, abychom v každém regionu vytvořili miniarchív příběhů nevýznamných pro historiky, ale vypovídajících o současné a nedávno minulé době“ vysvětlil Jan Vojvodík z občanského sdružení CENTRED, které web pro seniory www.sedesatka.cz provozuje.

Moravskoslezský kraj je jedním z prvních krajů, které se k projektu připojily. Projekt se bude postupně věnovat celému území České republiky. „Zajímá nás především období mezi koncem II. světové války a dneškem. V každém z těch poválečných desetiletí prožívali obyvatelé severní Moravy a Slezska společenské i hospodářské změny, bylo to velmi neklidné půlstoletí. O to více zajímavých příběhů, na které by se nemělo zapomenout, by se mohlo od pamětníků, obecních kronikářů, seniorů a dalších přispěvatelů sejít “ dodal Vojvodík.

Právě náš region je pro svou bohatou válečnou a poválečnou historii bohatý na množství těchto životních příběhů. „Myslím, že lidé žijící v této oblasti, která spadala do Sudet, můžou vyprávět velice bohaté příběhy. Například se jen málo ví o příbězích odsunutých Němců, či jiných poválečných příběhů,“ řekl jeden z pamětníku žijích na Krnovsku Vladislav Berger.

Příběhy je možné zasílat poštou na adresu: CENTRED o.s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice, nebo na e-mailovou adresu: redakce@sedesatka.cz. Projekt Živá paměť Moravskoslezského kraje se sběrem informací a příběhů potrvá až do podzimu 2012.