V Mateřské škole Město Albrechtice se pedagogové snaží dětem přibližovat lidové tradice, dávné obyčeje i pranostiky. Nejinak tomu bylo v úterý, kdy se ve školce všichni dychtivě těšili na příjezd svatého Martina na bílém koni.

V duchu této tradice paní učitelky celý týden seznamovaly děti s legendou o Svatém Martinovi. Celodenní svatomartinská akce byla zahájena symbolickým uspáváním broučků s bylinkovou zahrádkou, kterou má školka na své zahradě.

„Bylinkovou zahrádku a ekologické příbytky pro různé druhy hmyzu jsme na zahradě vytvořili nejen ze studijních účelů, ale hlavně v rámci výchovy a osvěty, aby děti věděly, jak se mají k přírodě chovat," řekla ředitelka školy Dagmar Lapuníková.

Při stmívání zazněly básničky a písničky pro broučky. Na cestu jim svítila světýlka a lucerničky, aby žádný z nich nezabloudil.

Za zpěvu písně „Neseme světlo Martinovi" děti i učitelé společně přivítali Svatého Martina na bílém koni a pak se vydali s lampiónovým průvodem na náměstí, kde program pokračoval dalšími zvyky a obyčeji.

Při odjezdu Svatý Martin obdaroval albrechtické děti perníkovou podkovou, poděkoval všem přítomným za pohostinnost a než zmizel ve tmě, vyzval všechny ke společnému hodování.

V neděli v Krnově

I v Krnově proběhne vítání Svatého Martina. V rámci znovuotevření farního kostela v Krnově bude slavnostní akce spojena se svatomartinskou poutí. V neděli 16. listopadu od 10 hodin bude akce zahájena mší za účasti farního vikáře z Oder Michala Jadavana.

Již tradičně se mohou děti a krnovští občané potěšit příběhem římského vojáka, který přijede na bílém koni kolem 11.30 ke kostelu sv. Martina.