Paní Marii Ticháčkové přišla popřát ke stotřetím narozeninám spousta gratulantů včetně ředitelky krnovského domova důchodců Hany Šutovské a Ludmily Opravilové za Aktiv pro občanské záležitosti města Krnova. Obklopená květinami a dary seděla v kruhu svých přátel a známých.

Dnes už její nejbližší nežijí, takže rodinou jsou jí hlavně neteře Marcela a Helena Kneislovy. Ty na oslavě narozenin samozřejmě nemohly chybět. Vzhledem ke svému požehnanému věku už má babička Ticháčková nárok na únavu, ale přesto se jí při setkání s gratulanty podařilo vykouzlit drobný úsměv na tváři.

„Přeji vám vše nejlepší a především zdraví, to je nejdůležitější," popřála Hana Šutovská, ředitelka krnovského domova důchodců, a předala stařence bohatou kytici.

Ráda cestovala

Paní Ticháčková vždy ráda cestovala. „Byla například na Kubě, v Tunisu, v Egyptě nebo v republikách Sovětského svazu a Jugoslávie. Je šťastná, když se kolem ní něco děje," představila nejstarší obyvatelku Krnova Milana Baranová, která ji v září 2010 vítala jako novou obyvatelku Domova jistoty Devětsil na Ježníku.

V tomto zařízení, kde Milana Baranová zastávala funkci ředitelky, strávila paní Ticháčková dva roky svého života.

Bylo jí už přes sto let, když zažila poslední stěhování. Z historie Krnova si pamatuje spoustu významných událostí, včetně zániku domova Devětsil a velkého stěhování seniorů z Ježníku do Krnova. V novém prostředí Domova důchodců na Rooseveltově ulici si Marie Ticháčková brzy zvykla. Zvládla to bravurně, a dnes je v novém domově důchodců s péčí spokojená.

Krnované babičku znají z mlékárny

Marie Ticháčková se narodila 24. ledna 1912 v Citově poblíž Přerova. Její rodiče byli hospodáři v zemědělství, tatínek byl zedník. Do Krnova přišla společně s prvními českými dosídlenci už v září 1945.

Provdala se zde za Antonína Ticháčka, se kterým měla dvě děti. Dnes už ale její nejbližší nežijí a její rodinou jsou hlavně neteře Marcela a Helena Kneislovy, které se oslavy také zúčastnily. Za života dělala stařenka Ticháčková různé profese, například pracovala na statku. Krnováci si ji většinou pamatují z dob, kdy pracovala v mlékárně na Albrechtické ulici.

Vzpomínky zůstaly

„Paní Ticháčková má krásný vztah ke zvířatům. Často vzpomíná třeba na dojení krav, na selátka nebo na psa Broka, kterého měla v mládí. V produktivním věku bylo její největší zálibou cestování. Asi největším zážitkem byla návštěva Kuby, ale projezdila toho podstatně víc.

Říká, že ty vzpomínky na cestování jí nikdo nevezme," řekla sociální pracovnice Domova jistoty Devětsil Elena Hlavsová.