„Pěkně spravené náměstíčko, chválím úpravu, Uhlířský vrch nádherné místo," takové komentáře přidali někteří ze čtyř set obyvatel Bruntálu, kteří se podíleli na tvorbě pocitové mapy.

STUDENTSKÁ PRÁCE

Autorkou tohoto zajímavého projektu je teprve osmnáctiletá studentka Střední průmyslové školy stavební v Opavě, bruntálská rodačka Radka Balušková.

„Radka si vytvoření pocitové mapy Bruntálu zvolila jako téma své odborné práce. Tu potom prezentovala v soutěži Středoškolská odborná činnost (SOČ), obor Geologie a geografie, uspěla v okresním i krajském kole a v červnu bude reprezentovat naši školu a Moravskoslezský kraj v celostátním kole," uvedl zástupce ředitelky opavské Střední průmyslové školy stavební Ivo Rychtar.

INTERNET I ŠPENDLÍKY

Studentka se práci na tvorbě pocitové mapy věnovala několik měsíců. Spolupracovala s vedením města, představovala projekt ve školách i v domově pro seniory, hovořila s lidmi, shromažďovala a zpracovávala získané informace.

„Lidé měli do mapy zaznamenat odpovědi na šest otázek, například měli určit, kde v Bruntále to je pěkné, kde se necítí bezpečně, kde chybí hřiště pro děti… Využila jsem internetovou aplikaci i tištěnou mapu, do které respondenti zapichovali barevné špendlíky," popsala tvorbu mapy Radka Balušková.

A CO VLASTNĚ POCITOVÁ MAPA JE?

„Je to nástroj komunikace. Pocitová mapa nese více než jen informaci o poloze, mapujeme v ní subjektivní pocity. Pracujeme s geodaty, které můžeme získat pozorováním a průzkumem. Vnímaní prostoru člověkem se může lišit na základě jeho věku, pohlaví, vzdělání, sociální roli, náladě, temperamentu nebo předchozích zkušeností," vysvětlila studentka. V případě Bruntálu se ale lidé v hodnocení většinou shodli.

Nelíbí se jim západní lokalita města.

CO SE NELÍBÍ, CO LÍBÍ, CO CHYBÍ

„Špatný stav domů, vyloučená lokalita, zdá se to tady jako divočina, nerada tudy chodím, špatné prostředí, úklid komunikací, popelnic," komentovali lidé situaci v těchto místech.

Volný čas tráví muži i ženy nejčastěji v místních hospůdkách a kavárnách, ve wellness centru, obchodním centru Fastmall, v okolí rybníka a městském parku. Sídliště Květná a Okružní jsou oblasti, kde by lidé uvítali větší počet parkovacích míst a také více hřišť pro malé děti.

V blízkém okolí nemají děti prostor, kde by si mohly bezpečně hrát. Další oblast s podobným problémem je ulice Zeyerova. „Výsledky, které jsem nashromáždila, jsem předala starostovi města Bruntál," uzavřela studentka Radka Balušková.

Pocity lidí v mapách měst

Jak se lidé cítí na různých místech našich měst? Kde se jim líbí, kde tráví volný čas a kam chodí naopak neradi? Kde chybí dětská hřiště? Obyvatelé Krnova, Rýmařova a Bruntálu mohli vyjádřit své odpovědi na tyto a podobné otázky prostřednictvím pocitové mapy. O co se vlastně jedná?

„Pocitové mapy jsou populárním fenoménem, který spadá pod mentální mapy. Lidé mají možnost zaznamenat svůj subjektivní názor do mapy. Projevit tak své emoce do prostoru, který je v nich vyvolává. Mohou poukázat na místa, která se jim líbí, působí na ně pozitivně nebo v opačném případě negativně, zábavně nebo nudně, bezpečně či nebezpečně.

Podstatou je vnímání a grafické znázornění pocitů a názorů obyvatel ve městě a v jeho okolí," vysvětlila studentka Střední průmyslové školy stavební v Opavě Radka Balušková, která zpracovala pocitovou mapu Bruntálu.

Obce výsledky využívají nejčastěji jako podpůrné podklady pro plánování investičních akcí, mohou mapu zohlednit při vytváření koncepcí dopravy nebo – v případě, že mapa ukáže, kde se lidé necítí bezpečně – jako informaci pro městskou policii.

Krnov: Zvelebujte historické budovy

.Zdroj: .

Žlutá: kde to máme rádi, tmavě hnědá: je to ošklivé, zelená: trávíme zde volný čas, modrá: zde nakupujeme, světle hnědá: na tato místa jsme hrdí. Foto: MÚ Krnov

Krnov měl pocitovou mapu jako první v našem okrese. Mezi oblíbená místa Krnova patří centrum města, Smetanovy sady a Dvořákův okruh („jen kdyby se méně kácelo a bylo méně betonových prvků"), Cvilín, soutok Opavy a Opavice, rozhledny a sportoviště.

Na téměř stejných místech lidé rádi tráví volný čas a jsou na ně hrdí. Cvilín v komentářích označovali jako magické místo, líbí se jim různé klikaté cesty a pěšinky. Hrdí jsou na synagogu, Staré hliniště, kostel sv. Benedikta v Kostelci, Kofola Music Club… V komentářích se objevilo také doporučení pro vedení města: „Nádherné historické budovy centra města, bohužel jsou ve špatném stavu, historické budovy by mělo město zvelebovat a postavit na tom svou image," doporučil anonymní respondent.

Špatně se Krnované cítí v prostoru po bývalé slévárně, za Albertem nebo na obou vlakových nádražích. „Bezdomovci na lavičkách, nevyřešena dopraví situace u Kauflandu. Špína na Opavském předměstí, místa, kam by se člověk bál jít ve dne," postěžovali si.

Rýmařov: Hliníkárna do našeho města nepatří

.Zdroj: .

Žlutá: líbí se vám, hnědá: nelíbí, zelená: odpočíváte, světle modrá: setkáváte se, růžová: nevyužitý potenciál, tmavě modrá: chtěli byste bydlet. Foto: MÚ Rýmařov

Pocitová mapa Rýmařova vznikala na konci minulého roku. Lidem se líbí opravené náměstí, opravené panelové domy a nově vybudovaná pasáž, zahrada „Flemiška", upravené okolí fary, kostela, zrekonstruované autobusové nádraží, Endrovický rybník, stroje na cvičení…

Nelíbí se „stále špinavá silnice kvůli kamionům se dřevem a uhlím. Špinavé odstavné pruhy v úseku od Šafáře po křižovatku k vlakovému nádraží. Chodníky i cesty zarostlé trávou. Vlakové nádraží – ohavná cesta do centra pro vlakové cestující." Připomínky měli k parku u Hedvy a hliníkárně. „Málo využitý park u Hedvy, miminum květin (jen kolem sochy Praděda), žádné lavičky, hřiště."

Problém mají obyvatelé s „hliníkárnou". „Zápach! Taví hliník, i přes petici se nic neděje. Nikdo se obyvatel neptal. Do Rýmařova rozhodně nepatří hliníkárna," postěžovali si. Do tvorby se zapojilo 80 občanů.

Bruntál: Některá místa jsou nebezpečná a špatně osvětlená

.Zdroj: .

Zelená: líbí se vám, hnědá: nelíbí, červená: necítíte se bezpečně, modrá: chybí parkovací místa, žlutá: kde trávíte svůj volný čas, růžová: chybí hřiště pro malé děti. Foto: MÚ Bruntál

Bruntálskou pocitovou mapu zpracovala studentka Radka Balušková, výsledky jsou známy od letošního ledna.

Bruntalané se necítí bezpečně a zároveň se jim nelíbí západní lokalita: „Bronx, nebezpeční, agresivní lidé, špatný stav domů, zdá se to tady jako divočina, špatné prostředí, úklid komunikací, popelnic," komentovali místo. Nelíbí se také Nádražní ulice a okolí: „Velká ostuda Bruntálu." Někomu se ale naopak v této oblasti líbí: „příjemné letní posezení u fontánky."

Volný čas tráví muži i ženy nejčastěji v místních hospůdkách, ve wellness centru, obchodním centru, v okolí rybníka a městském parku. „Příjemné místo na odpočinek i sportovní využití." Lidé chválí náměstí Míru i festival Indiánské léto.

Je průzkum přínosný pro vedení měst?

Petr Rys, starosta, Bruntál
Na pilotní pocitové mapě Bruntálu jsme od samého počátku spolupracovali. Účastníci průzkumu touto novou formou ve velké míře potvrdili původní očekávání dle definovaných otázek. Při řešení některých projektů nahlížím i na výsledky pocitové mapy.

Dílčí části jsou řešitelné vedením města, rozsáhlé investice však musí definovat a schvalovat zastupitelé města Bruntálu. Nezávisle na zpracování pocitové mapy byl například v západní lokalitě zahájen proces demolice bývalé ošetřovny, která až donedávna nebyla v majetku města. Tuto budovu jsme odkoupili, podali si žádost na ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na demolici a v současné době probíhá výběrové řízení na tuto akci.

Totéž se týká bývalých holobytů na ulici U Stadionu. Na ulici Květná bude v letošním roce probíhat druhá etapa revitalizace spočívající v dalších opravách chodníků, vytvoření propojovací komunikace mezi ulicemi Okružní a Květná nebo opravě dětských hřišť.

Respondenti pocitové mapy detailně popsali nedostatečné kapacity parkovacích míst. V tomto segmentu bohužel náprava probíhá pomalu. V letošním roce se budou rozšiřovat parkovací plochy na ulici Zeyerova (dostupné pro obyvatele ulice Pionýrská) nebo parkovací plochy na ulici Uhlířská, kde je ve stavebním řízení projekt na rozšíření parkovacích míst v zatáčce u bývalých vodárenských objektů.

Díky Radce Baluškové, že s tímto nápadem přišla a realizovala ho i v Bruntále!

Petr Klouda, starosta Rýmařova
Mapu využijeme pro rozhodování zastupitelů a budoucí investice. O problematických věcech, na které občané prostřednictvím pocitové mapy poukázali, dobře víme. Ale jsou to všechno cizí pozemky, které udržujeme sečením, ale neinvestujeme do nich.

Majitelé je odmítají městu prodat a podílet se na jejich údržbě. Jsou to neřešitelné věci, pokud město nemá k jednání protistranu a naše pravomoci jsou v této věci prakticky nulové. Socha děda Praděda je privátní na privátním pozemku.

Jan Krkoška, místostarosta, Krnov
Výsledky pocitové mapy byly prezentovány Zastupitelstvu města Krnova a následně postoupeny všem vedoucím pracovníkům našeho úřadu, kteří je využívají pro svou práci.

V letošním roce například rozšíříme městský kamerový a dohlížecí systém o mobilní kameru a její testování se na podzim uskuteční právě na místech, která lidé v pocitové mapě zařadili mezi ty, kde se necítí dobře. Pocitovou mapu máme v plánu použít také jako jeden z informačních zdrojů při tvorbě koncepčních a strategických materiálů.

Radka Balušková: Pocitová mapa snad pomůže při rozvoji Bruntálu

Radka BaluškováZdroj: archiv

„Na Radku jsme velmi pyšní," říká o své studentce Ivo Rychtar, zástupce ředitelky Střední průmyslové školy stavební v Opavě. Radka si jako téma své práce pro soutěž SOČ (středoškolská odborná činnost) vybrala vytvoření Pocitové mapy Bruntálu.

Uspěla v krajském kole soutěže a v červnu bude reprezentovat náš kraj v celostátním kole. „Jsme zvyklí v mapách vidět přírodní i člověkem vybudované objekty. Zobrazení pocitů z místa v mapě je novým fenoménem. Jedná se o příkladnou aplikaci geoinformatiky v praxi. Práce Radky Baluškové má nejen rozměr praktický, ale i citový.

Žákyně pracovala pro své rodné město Bruntál, aby bylo lepší nejen pro ni, ale všechny jeho obyvatele a návštěvníky," komentoval vytvoření pocitové mapy Ivo Rychtar.

Jak jste přišla na nápad zpracovat tuto pocitovou mapu pro Bruntál?

Můj projekt vznikl, když jsem pomáhala se sběrem dat pro opavskou pocitovou mapu. Když jsem dostala možnost mapu vytvořit i pro své město, neváhala jsem a pustila se do toho.

Jak se pocitová mapa vytvářela? Setkávala jste se s lidmi osobně nebo se mapa tvořila prostřednictvím internetu?

Obojí. Jednou z metod, které jsem použila pro sběr dat, bylo osobní setkání s občany. Využila jsem tištěnou mapu a lidé pomocí barevných špendlíků, které zapichovali do míst na mapě, odpovídali na otázky týkající se pocitů z různých míst ve městě. Chtěla jsem získat údaje od různých věkových kategorií, a tak jsem navštívila místní domov důchodců a základní i střední školy v Bruntále.

Data jste ale sbírala také prostřednictvím internetu…

Ano, nejvíce respondentů jsem získala přes webovou aplikaci na internetu, která vznikla na Univerzitě Palackého v Olomouci. Různě barevné body, které se vázaly k dané otázce, lidé přiřadili k určitému místu na mapě.

Spolupracovala jste i s vedením města?

Ano, oficiální představitelé Bruntálu v čele se starostou hráli roli zejména při definování otázek.

Jaké otázky to byly?

Lidé odpovídali na tyto otázky: Jaké veřejné prostranství se vám v Bruntále líbí? Na kterém místě se vám nelíbí? Kde se necítíte bezpečně? Kde byste uvítali parkovací místa? Kde rádi trávíte svůj volný čas? Kde vám chybí hřiště pro malé děti?

A výsledky?

Výsledky je nejlepší si prohlédnout přímo v mapě, která je zveřejněna na stránkách města. Ale lze říci, že jako místo, které se nelíbí nebo je vnímáno jako nebezpečné, respondenti shodně označovali západní lokalitu. Na druhé straně lidé pozitivně hodnotí městský a zámecký park, zámek, náměstí Míru nebo Uhlířský vrh. Větší počet parkovacích míst a hřišť pro malé děti by uvítali hlavně obyvatelé sídliště Květná a Okružní.

Jak byste vy sama odpovídala? Které místo máte ráda a které se vám nelíbí?

Ve spoustě odpovědí bych se s respondenty shodla. Když to řeknu obecně, negativně na mě působí sídliště. Velmi ráda se zdržuji v městském parku.

Jaký máte z celé své práce pocit? Co vám to dalo?

Přineslo mi to spoustu zajímavých poznatků o mém městě a hodně jsem se toho naučila. Jsem ráda, že jsem mohla tento projekt realizovat, že jsem seznámila občany Bruntálu s tímto druhem mapy a snad i pomohla k rozvoji svého rodného města, protože všechny zpracované výsledky a podklady byly předány vedení města a věřím, že budou využity.

Moc děkuji za pomoc Jiřímu Pánkovi z Univerzity Palackého, který byl mým hlavním konzultantem a pomáhal mi s odbornou částí práce.

Gabriela Mathiasová