Přestože bývalé manažery bruntálské nemocnice Pavla Šaturu, Bohuslava Špinara a Miloslava Bureše původně na Okresním soudu v Bruntále odsoudili k pětiletému vězení, ostravský krajský soud se rozhodl potrestat trio jiným, méně tvrdým postihem.

Přitom manažery původně odsoudili v Bruntále za jejich finanční postupy, které v nemocnici uplatňovali mezi léty 1999 a 2004. Přednostně totiž platili dluhy spřáteleným společnostem Lemak a Renebo, ty přeplatili při takzvaném poměrném uspokojování věřitelů. Původně se hovořilo o zvýhodnění o 36 034 029 korun, to už ale neplatí.

„Krajský soud dospěl k závěru, že okresní soud hodnotil nedůsledně některé důkazy a nesprávně stanovil výši škody, která ve skutečnosti činí zhruba osm set osmdesát tisíc korun. Škoda představuje to, co by ostatním věřitelům bylo plněno v rámci konkurzu při poměrném uspořádání,“ vysvětlila postup ostravského soudce Milana Ihnáta mluvčí Krajského soudu v Ostravě Barbara Plchotová.

Původní přísnější rozhodnutí bruntálského soudu v Ostravě zrušili, krajský soud rozhodl znovu s tím, že všechny obžalované sice uznal vinnými z trestného činu zvýhodňování věřitele, všem ale uložil pouze podmíněné tresty odnětí svobody na jeden rok se zkušební dobou na dvě léta. K tomu pro ně platí dvouletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech zařízení poskytujících služby související s poskytováním lékařské péče.

To ale z trojice mrzí asi jen Miloslava Bureše vykonávajícího dodnes vrcholnou funkci ve firmě Lemak, kde je prokuristou. Pavel Šatura má soukromou lékařskou praxi a Miloslav Špinar je v důchodu, pro ty zákaz krajského soudu nemá žádný dopad. V zásadě ale ani Miloslava Bureše soudní zákaz příliš trápit nemusí, protože také on již dosáhnul důchodového věku a může si užívat renty.

K nižšnímu trestu paradoxně pomohlo dřívějším manažerům bruntálské nemocnice i to, že se soudní spor táhl několik let. Také kvůli odvoláním, která podávali s pravidelností proti rozsudkům zdejšího soudu. „Pokud jde o výši trestu, soud přihlížel zejména k bezúhonnosti všech obžalovaných a k délce trestního řízení, proto stanovil tresty ve výši, jak jsem uvedla,“ sdělila Barbara Plchotová s dovětkem, že šlo spíše o délku přecházejícího přípravného řízení.

Mluvčí Plchotová Deníku potvrdila, že proti poslednímu rozhodnutí krajského soudu není přípustný řádný opravný prostředek a rozhodnutí je tedy pravomocné. To znamená, že dnes už běží Pavlu Šaturovi, Bohuslavu Špinarovi a Miloslavu Burešovi zkušební doba podmíněného odsouzení i zákaz činnosti. Pokud se ve zkušební době dopustí podobné trestné činnosti, museli by už opravdu do nastoupit do vězení.