Dětem od prvních po čtvrté třídy připravily čarodějnický program s diskotékou vychovatelky školní družiny.

„Po dobrodružné noci byla pro děti nachystaná snídaně a v sobotu dopoledne se děti plné zážitků vracely domů. Hlavním organizátorem této zdařilé akce byla paní vychovatelka Zuzana Dědicová s ostatními kolegyněmi ze školní družiny. Také nám s organizací hodně vypomohli studenti Pedagogické školy v Krnově.

Za zajištění pitného režimu děkujeme sponzorům, za snídani paní Ivetě Chalupové, za vaření dobrého čaje vedoucí školní jídelny Jiřině Krajdlové a za spousty pamlsků rodičům našich žáků a hlavně manželům Droběnovým," popsala krnovskou akci za kolektiv vychovatelek z družiny Helena Koláčková, kterou potěšilo, jak rodiče dětem pomohli vybavit se nápaditými maskami.