O dalším využití Jitřenky rozhodne nový vlastník, který by mohl být známý už 24. října. Tento den se uskuteční od 14 hodin dražba Jitřenky v sále restaurace u Křížku, v Malé Morávce číslo 99.

Do dražby poslal ubytovnu tamní obecní úřad. „Obec prodává Jitřenku z důvodu nutnosti plnění finančních závazků obce vyplývajících ze stavby ČOV a kanalizace z let 1994 a 1995,“ řekl tamní starosta Ondřej Holub.

Obec Malá Morávka má zájem, aby nový vlastník budovu zhodnotil rekonstrukcí dál pokračoval v jejím využívání budovy pro účely rekreačního ubytování. Dosud Jitřenka sloužila turistice jako zázemí pro návštěvníky obce. „Způsob využití už ale bude záviset hlavně na novém vlastníkovi,“ podotknul Ondřej Holub.

Chata Jitřenka se nachází v Karlově na velmi lukrativním místě, v bezprostřední blízkosti lyžařského areálu Pawlin. Do letošního léta sloužila jako turistická ubytovna a tomuto účelu může sloužit i nadále bez potřeby jakýchkoliv stavebních zásahů či úprav.

Na budově sice vázne zástavní právo Státního fondu životního prostředí ČR Praha, ale jeho výmaz z listu vlastnického na katastrálním úřadu má obec s fondem v případě prodeje smluvně zajištěn. Část budovy je stále obývána bývalým správcem ubytovny. Muž rozporuje právo obce vystěhovat jej z Jitřenky. Jeho bytová situace je předmětem probíhajícího soudního sporu.

„Vzhledem k atraktivitě prodávané budovy očekáváme slušný zájem o koupi budovy. Zvu všechny zájemce na dražbu,“ lákal zájemce Ondřej Holub. Kompletní dražební vyhláška je k nahlédnutí ZDE. Vyvolávací cena za Jitřenku a okolní pozemky je čtyři miliony pět set tisíc korun.