Prvomájový program na řece Opavě připravili krnovští vodní záchranáři společně s Klubem českých turistů a sdružením Flemmichova vila, zapojilo se i Hnutí Duha Jeseníky a skautský oddíl K3.

Mimořádně lákavý byl zejména společný sjezd řeky Opavy od starého mostu v Nových Heřminovech až do Krnova. Organizátoři s napětím sledovali předpověď počasí, protože nedostatek srážek v uplynulých týdnech snížil hladinu Opavice na hranici sjízdnosti.

„Loni jsme tu na prvního máje měli v řece Opavě přímo ideální podmínky, průtok byl přiměřeně nadprůměrný. Letos celý duben bylo vody v řece málo, takže nám to vyšlo jen tak tak,“ komentoval situaci při pohledu z mostu Ladislav Šárka z Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, který se svými kolegy dohlížel na bezpečnost účastníků sjíždění řeky a pomáhal zajišťovat také občerstvení na společných zastávkách konvoje lodí.

Z Nových Heřminov vyplulo směrem na Krnov asi patnáct lodí. Několik dalších se k nim přidalo až v Branticích, vzhledem k tomu, že na horním úseku je více mělčin, kde lodě drhnou o dno, a vodáci občas musí do studené vody, aby se hnuli z místa.

Prvomájové počasí celkově nebylo právě nejteplejší, proto byli vodní záchranáři na zastávkách připraveni postarat se o odvoz případných odpadlíků.„V rámci našich akcí, kreré mají upozornit na soužití člověka s řekou, jsme chtěli Krnovanům nabídnout možnost, aby si mohli řeku takříkajíce osahat, proto jsme domluvili spolupráci s opavskou půjčovnou lodí,“ uvedl za organizační tým Petr Ondruška ze sdružení Flemmichova vila.

Střecha Evropy

Do poslední chvíle se nevědělo, zda se sjezd z Nových Heřminov do Krnova uskuteční. Rafty a větší lodě nepřicházely v úvahu, ale kajakáři a posádky dvoumístných nafukovacích lodí si to pěkně užili.

O naší krajině se říká, že je střechou Evropy. Řeky, které zde pramení, odtékají téměř všemi směry. Denně tak prostřednictvím vody „hovoříme“ s celou Evropou. Proto je důležité o řeky pečovat a rozumět jim. Tyto myšlenky v neděli 1. května symbolizovala turistická akce Odebírání vody ze střechy Evropy, která je součástí národního programu k Eurorandu 2011. Odebírání vody se konalo u krnovského jezu u kiny Mír v době, kdy sem dorazil konvoj lodí z Nových Heřmínov a z Brantic.

Eurorando je celoevropské setkání turistů, které se koná jednou za pět let. Ústředním tématem letošního Euroranda, které vyvrcholí v říjnu 2011 ve Španělské Granadě, je životodárná voda. Klub českých turistů (KČT) v rámci této akce organizuje na dvě stovky pochodů, při kterých bude z pramenů a toků řek, studánek a minerálních pramenů odebrána voda.

Tuto vodu poveze delegace KČT na setkání ve Španělsku. Hlavní akce budou uspořádány u pramenů čtyř velkých řek: Vltava, Labe, Morava a Odra, a také na významných evropských rozvodích: Rýn, Dunaj, Labe, Odra, Visla. Akce připomenou také soutoky a slévání vody z jednotlivých povodí.

Voda pro všechny

V prostoru městského parku u restaurace U Jezu turistický program zahájilo předání vody z řeky Opavy do péče krnovských turistů. Vodáci poté včem přítomným předvedli své sportovní umění, a k dobré pohodě zde zahrála skupina Kelt Grass Band. Pro děti zde připravil skautský oddíl K3 různé hry a soutěže.

„Cílem této akce bylo společně si užít řeky a upozornit veřejnost, že Opava ani další řeky tu nejsou jen pro vodáky, rybáře a pracovníky Povodí Odry, ale pro širokou veřejnost. Při přípravě sjezdu jsme mysleli také na vodáky začátečníky a na ty, kteří vlastní loď nemají.

Chtěli jsme každému dát možnost, aby si řeku osahal, a těm ostatním jsme představili řeku jako zajímavé téma k zamyšlení. Záleží jen na nás, jestli řeka se svým upraveným okolím bude lákat lodě, cyklisty i pěší, zda zde vznikne živé místo procházek, setkávání a akací, nebo necháme řeku ukrytou za hrázemi a nedokážeme ji zapojit do života města,“ uzavřel Ondruška.