Provozovatel Prahy Antonín Kalisch to důrazně odmítá. Podle něj hosté ubytovaní v Praze musejí dodržovat přísný řád a k základním pravidlům patří zákaz pobývat na dvoře za hotelem.

„Samozřejmě o nepořádku a o vysedávání cizích lidí ve dvoře vím, ale rozhodně to nejsou naši klienti, jak tvrdí petice. Scházejí se tam partičky, které původně vysedávaly na schodech divadla a v parčíku před evangelickým kostelem, ale vyhnala je odtamtud nová protialkoholová vyhláška, tak se jen přesunuli do okolních dvorů. Podíl na problémech ve dvoře mají také okolní večerky, kde si kupují alkohol,“ tvrdí Antonín Kalisch, který sice v Praze ubytovává sociálně slabé klienty a bezdomovce, ale pouze ty, kteří přistoupí na přísný režim této ubytovny.

„Dodržování pravidel si hlídají mezi sebou navzájem. Vědí, že lavičky ve dvoře jsou pro ně tabu, a dokonce nesmějí obtěžovat lidi ani v širším okolí ubytovny, například před Hypernovou. Dávám jim smlouvu na jeden měsíc, takže kdyby u nás nebo v okolí způsobili nějaké problémy a škody, už jim ubytování neprodloužím. Jsme v kontaktu s ubytovnami v okolí, takže i tam se kolegové dozvědí, proč u nás dostali výpověď,“ popsal pravidla ubytovny Antonín Kalisch, a jeho klienti to jednohlasně potvrzují.

„Psali o nás, že ten nepořádek ve dvoře děláme my a že tam chodíme popíjet, ale není to pravda,“ říkají shodně všichni hosté ubytovaní v Praze.