Celkem je na území bruntálského okresu rozmístěno dvanáct červených kontejnerů. Šest jich stojí v Krnově, po dvou ve Vrbně pod Pradědem a Rýmařově a jeden v Bruntále. Kontejnery mají obyvatelům ulehčit třídění elektroodpadu a zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě malé elektrospotřebiče nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou.

„Do červených kontejnerů mohou lidé vyhazovat drobná elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony nebo elektrické hračky. Rozměr otvoru pro vhození je třicet krát padesát centimetrů, což odpovídá standardní velikosti počítače,“ uvedl Milan Rozsíval z odboru životního prostředí a regionálního rozvoje rýmařovské radnice.

Kontejnery mají i samostatný otvor na baterie. Velké elektrospotřebiče mohou lidé odvážet do sběrných dvorů.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že lidé považují tradiční sběrná místa, jako jsou například sběrné dvory, za příliš vzdálená. V důsledku toho pak do nich odmítají nosit elektrozařízení, která se bez problémů vejdou do popelnice. Takový osud má například více než polovina elektrických hraček nebo mobilních telefonů,“ vysvětlil Zdeněk Kovářík, regionální zástupce společnosti ASEKOL pro Moravskoslezský kraj.