Nález vzácných rostlin znamená pro odborníky pořádné překvapení. Dosud péči majitelů ski areálů o sjezdovky kritizovali.

„Ukázalo se, že ruch na sjezdovkách rostlinám vyhovuje. Rolbování při malé pokrývce sněhu, kdy povrch dostává pořádně zabrat, rostlinkám paradoxně prospívá,“ prohlásil Chlapek. „Vzácné druhy, které rostou na jesenických sjezdovkách, se v České republice vyskytují velmi vzácně,“ uvedl Jindřich Chlapek ze správy CHKO Jeseníky.

Ekology na výskyt chráněných rostlin upozornil biolog ze Šumperka. „Na Ramzové jsme objevili několik druhů plavuníků, a dokonce i kriticky ohrožený plavuník cypřiškovity. Na Červenohorském sedle se daří hořečku nahořklému, který je silně ohroženým druhem. Na Králickém Sněžníku roste další ohrožený druh, a to zvonek vousatý,“ vyjmenoval Chlapek největší nově objevené klenoty jesenické fauny.

Podle Chlapka by dokonce ohrožený zvonek vousatý v Jeseníkách vůbec nebyl, kdyby tady nebyly upravované sjezdovky. „A můžeme očekávat, že se díky úpravám sjezdovek bude počet rostlin rozšiřovat,“ dodal Chlapek.