V obou budovách najdou seznamy knížek, které knihovnice do soutěže vybraly. Po přečtení knihy a zodpovězení otázek soutěžící dostanou perlu, kterou si navlečou na šňůrku a vystaví si ji v dětském oddělení.

„Díky tomu, že jsou šňůrky s perličkami vystaveny v půjčovně, mohou si děti mezi sebou porovnávat čtenářské výkony a přirozeně to v nich vyvolává soutěživost a chuť do dalšího čtení," řekla k soutěži knihovnice Markéta Charousková.

Soutěž Lovci perel neprobíhá jen v Krnově, ale v mnoha knihovnách v celé České republice. Domovskou stanicí soutěže je knihovna v Hradci Králové, kde ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, Klubem dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků 08 v rámci projektu Litera vznikla.

„Zatímco první ročník probíhal jen v hradecké knihovně, letošní druhý ročník se rozšířil do dalších měst po celé České republice," prozradila informace o soutěži Martina Minariková a dále doplnila, že cílem soutěže je rozvíjet u dětí motivaci ke čtení, práci s textem a práci s informacemi.

Soutěž bude probíhat po celý rok, slavnostní vyhlášení se očekává až v lednu roku 2015. Březen v krnovské knihovně je věnován stému výročí narození Bohumila Hrabala a výstava v galerii Na chodech připomíná osmdesátku krnovského výtvarníka Svatoslava Böhma.

„Nestává se nám to často, ale tentokrát jsme byli nuceni v programu udělat změnu. Rušíme 19. března autorské čtení s Jiřím Vlčkem a dalšími. Autoři se omlouvají, uskuteční se v jiném, pozdějším termínu," upozornil na změnu ředitel knihovny Petr Cestr.