Bojová hra začala v květnu, kdy se bojovníci na holčovických loukách přenesli do Chorvatska na počátku devadesátých let. Srbské autonomní oblasti odmítly uznat Chorvatsko a prohlásili se za samostatnou Republiku Srbská krajina. Existovala jen krátce, než byla její řídce osídlená rozkouskovaná území dobyta chorvatskou armádou. Republika Srbská Krajina nikdy nebyla oficiálně uznána žádným cizím státem.

Nyní se při podzimním pokračování military akce přesunuli hráči do Bosny a Hercegoviny a inspirovalo se bojovými akcemi, které se zde odehrály v letech 1994 až 1995. Mezi bojujícími stranami juguslávského konfliktu nechyběly ani mírové jednotky IFOR. Cílem akce bylo přiblížit si atmosféru soudobého válečného konfliktu. „Vzhledem k věkovému průměru kluků, kteří se do rekonstrukce zapojili, lze předpokládat, že si balkánský konflikt nepamatují z dob, kdy plnil televizní zpravodajství prakticky v přímém přenosu. O událostech v bývalé Jugoslávii se u nás moc nemluví a školní učebnice se o novodobých válkách na Balkáně nezmiňují, proto jim chceme všechno přiblížit touto formou,“ vysvětlil hlavní organizátor Vladimír Tománek proč si pro simulování bojů vybrali nedávné události, které mnozí z nás sledovali v aktuálním televizním zpravodajství.

„Víme, že válka je vážné téma a nechceme ho svou hrou nijak zlehčovat. Na druhou stranu nezapírám, že se při tom dokážeme také pobavit a odreagovat,“ doplnil Tománek.

Holčovická válka se snažila co nejvěrněji čerpat z nepřehledného konfliktu, kde se často překrývaly vlastenecké a zločinecké síly. Aby byla situace co nejvěrnější, docházelo kromě organizovaných útoků a osobních soubojů na bojištích i k černému obchodu. Organizátoři se nevyhýbali dokonce ani takovým naturalistickým scénám jako je simulace popravy zajatých nepřátel.

Aby simulace byla věrná do všech detailů, osobní zbraně doplňovala také imitační pyrotechnika a bojovné strany dokonce měly k dispozici repliky minometů s velmi hlasitým zvukovým efektem.

„Pocity člověka, který se stane účastníkem válečného konfliktu, jsou těžko sdělitelné. Přesto se snažíme do takových situací vcítit a často naše akce konzultujeme s Československou obcí legionářskou a s válečnými veterány,“ zdůraznil Vladimír Tománek.

Válečná rekonstrukce proběhla pod záštitou Obce Holčovice a díky pochopení majitele luk Jiřího Čížka.

RADEK VRÁBLÍK