Když v našem regionu končila pára, místní železničáři chtěli na podstavci vystavit lokomotivu typickou pro naše regionální tratě.

„Chtěli tam původně dát parní lokotku typu 423, co jezdila do Vrbna, do Malé Morávky nebo na Rýmařov. Asi žádnou nesehnali, protože nakonec na podstavci skončila dvoustovka, takzvaný cukrovarenský bufan, který u nás nikdy nejezdil. Sloužil jen na vlečkách ve fabrikách a v cukrovarech.

Krnovští svazáci a mašinfíři tu lokomotivu na podstavci stejně s láskou leštili a byli rádi, že zachránili aspoň něco z parní éry," zavzpomínal krnovský železničář Vojtěch Rozehnal, jak se na nádraží objevil tento exponát.

Dnešní železničáři nemají čas pečovat o chátrající lokomotivu a problémy se v této lokalitě kumulují. Obrovský nepořádek je nejen kolem lokomotivy, ale také pod lávkou pro pěší přes kolejiště. Problémy se množí také na sousedním mostě, kde už dosluhuje chodník. Proto se místostarosta Michal Brunclík obrátil na zástupce Českých drah a Správy dopravní železniční cesty.

Minulý týden proběhlo setkání přímo na místě. „Jednání spojené s prohlídkou bezprostředního okolí nádraží jsme vyvolali na základě stížností občanů a také v souvislosti s plánovanou úpravou prostoru před nádražím. Tu budeme řešit v rámci rekonstrukce ulic Mikulášské a Nádražní v příštím roce. Ukázalo se, že stížnosti občanů jsou důvodné," uvedl Michal Brunclík.

Co lze podle místostarosty udělat okamžitě, je úklid odpadu u parní lokomotivy a lávky pro pěší. „Velký úklid musí proběhnout jednorázově. Následovat by měla pravidelná péče, aby se tristní situace pokud možno neopakovala. Také navrhuji odstranit velký kovový kontejner, který je plný nepořádku, je volně přístupný a v minulosti dokonce sloužil jako příbytek bezdomovcům. Hyzdí okolí a nemá žádnou funkci," doplnil místostarosta.

Výhledově by si lokomotiva jistě zasloužila rekonstrukci stejně jako chodník na viaduktu. Skupina architektů se zabývá nápadem lokomotivu přesunout na opačnou stranu nádraží, aby byla na dálku viditelnou dominantou Mikulášské ulice.