Vyslanci z Litvy přijeli na pracovní návštěvu Rýmařova ze spřáteleného města Alytus. Přátelské vztahy mezi jednotlivými subjekty města Rýmařova a litevského města Alytusu trvají od roku 2005.

„Seznámili jsme se v polském partnerském městě Ozimku na projektu Svět přátel a od té doby se naše vztahy dále prohlubují díky Gymnáziu Rýmařov, Základní umělecké škole Rýmařov, Středisku volného času a Městskému úřadu Rýmařov,“ řekla profesorka Gymnázia Rýmařov a zároveň tlumočnice Jaroslava Slavičínská, která se o hosty po celou dobu jejich pobytu organizačně starala.

Několik desítek studentů z Rýmařova a představitelé zmíněných subjektů měli možnost osobně navštívit litevská města Alytus a Vilnius a recipročně litevští studenti a představitelé kulturního a společenského života zavítali do Rýmařova, aby představili svou kulturu a národní zvyky. Nejúspěšnější akcí bylo vystoupení studentského pěveckého sboru v koncertním sále Základní umělecké školy Rýmařov v národních litevských krojích.

Setkali se na radnici

Litevské přátele přivítal na radnici v den jejich příjezdu místostarosta Jaroslav Kala. V čele této delegace byla zástupkyně ředitele Střední školy a členka rady města Alytusu Silvija Pešteniene společně s tajemníkem Městského úřadu Tomasem Būdelisem. Cílem delegace bylo představit v Rýmařově litevskou kulturu a naopak seznámit se s kulturou našeho regionu a především naplánovat do budoucna další mezinárodní projekty.

Nově by do česko – litevských vztahů mělo vstoupit Městské muzeum Rýmařov v rámci projektů muzeí. Mělo by se jednat o trojstranný projekt muzeí v Rýmařově, Alytusu a Ozimku. Tato tři muzea již představitelé Rýmařova navštívili a litevská delegace z Rýmařova cestou domů plánuje návštěvu muzea v polském Ozimku.

I když litevské město Alytus není oficiálním partnerským městem Rýmařova, přesto jsou vzájemné vztahy velice srdečné a jak je patrné z projektů, které obě strany společně připravily a které na ně ještě v budoucnu čekají, půjde o spolupráci velice intenzivní a podle mého názoru přinesou mnoho nezapomenutelných zážitků nejen pro studenty škol, ale i pro výše zmíněné subjekty našeho města.

„Mohu také konstatovat, že jsme byli jedno z prvních měst Moravskoslezského kraje, které navázalo kontakty v Litvě, a teď se spolupráce velmi rychle rozvíjí. A to také především díky velké podpoře Městského úřadu v Rýmařově, zejména místostarosty Ing. Jaroslava Kaly, který se osobně zúčastnil většiny akcí,“ doplnila profesorka rýmařovského Gymnázia Jaroslava Slavičínská.

Litevská delegace absolvovala v průběhu třídenní návštěvy prohlídku rýmařovské radnice, zavítala do firmy Rodinné domky Rýmařov, dále do hotelového komplexu Avalanche a uskutečnila výlet do Karlovy Studánky spojený s výjezdem na Ovčárnu. Bohužel počasí nebylo příznivě nakloněno, a tak původně plánovaný výstup až k vysílači na Pradědu se musel odložit na příště. Pro závěrečný večer, jež se uskutečnil ve čtvrtek 21. července v koncertním sále ZUŠ Rýmařov, si litevská delegace připravila výstavu fotografií města Alytusu. Autorem byl fotograf a ekolog Žybrūnas Sinkevičius, který byl také osobně přítomen.

Na závěr byl promítnut amatérský film litevského režiséra a herce Roberthse Šarknickase s příznačným názvem Neopouštěj nás, natočeného podle skutečného příběhu, ve kterém velmi sugestivně ztvárnil vlastní zážitky z dětství, které prožíval v dětském domově. Za tento film mu byla udělena cena Kultury města Alytusu.

Režisér Šarknickas vystudoval režii a herectví na vysoké škole múzických umění ve Vilniusu. K osobnostem litevské delegace patřil také významný litevský architekt s manželkou, která pracuje na Ministerstvu osvěty a vzdělávání ve Vilniusu.

Hosté z Litvy se vydali i na cestu do polského Ozimku, kde navštíví muzeum dinosaurů.

JIŘÍ KONEČNÝ