Rodina Gašparikova přišla do Holčovic v roce 1946 ze Slovenska, takže je typickým příkladem Čechoslováků, kteří mají rodinné vazby v Česku i na Slovensku.

„Máme důvod oslavit sto let od vzniku Československa nejen jako občané, ale také jako rodina. Stále jezdíme za příbuznými na Slovensko do těch horských vesniček, odkud přišli mí rodiče. Někteří dosídlenci po válce přijeli do pohraničí jen nahrabat majetek po Němcích a brzy zase někam zmizeli. Mí rodiče na Slovensku žili v horách a dokázali tam hospodařit v nadmořských výškách přes 800 metrů. Tady jim to připadalo jako úrodný kraj a vážili si toho, že se tu můžou usadit,“ prozradil Pavel Gašparik starší, který už má šest vnuků.

„Je dobré mít tolik vnoučat, hlavně když potřebuji podržet prkno nebo podat hřebíky,“ žertoval, když kolem lípy chystal kůly na podepření a úvazy.

Opodál už je připravený pamětní kámen s nápisem „Lípa republiky 1918-2018“. Je dobře vidět od silnice. „Vhodný kámen jsme našli v přírodě, pamětní tabulku jsme si sami vyrobili a jen tu mapku s československou vlajkou jsme museli koupit. Je to původně nálepka do auta,“ doplnil Josef Gašparik.

Místo pro vysazení lípy na břehu řeky Opavice nebylo vybráno náhodně. Jednak je sem dobře vidět od silnice, ale hlavně zde stával jeden z domů, který před dvaceti lety v Holčovicích zbořila velká povodeň.

„Ta lípa je vlastně také naše vzpomínka na sousedy, kteří tu bydleli, než jim ta katastrofa úplně změnila život. Dnes tento pozemek patří Povodí Odry, se kterým to vysazení lípy máme domluvené,“ doplnil Pavel Gašparik st.

„Tato lípa u řeky je jen strom číslo jedna. Ještě chceme na počest Československé republiky vysázet alej dalších 99 lip směrem na Jelení. Ty už ale budou menší,“ uzavřel Josef Gašparik.