Při pravidelné údržbě tak velké lipové aleje to ale jinak nejde. Každá lípa dostane sestřih „na babku", nebo trochu odborněji tvarovací řez „na hlavu" při kterém jsou odstraňovány všechny výhony v korunách stromů a to včetně výmladků.

Hlavový řez

To je důvod, proč lípy v městských alejích a ve volné přírodě mají úplně jiný typ koruny. Ty městské s kulovitým tvarem koruny sice mají kratší životnost, ale všechny mají stejnou velikost a jednotný vzhled. To se kdysi považovalo za důležitou hodnotu.

„Hlavový řez byl použit u několika dalších alejí v Krnově už před desítkami let. Protože již není možné takto upravené stromy zapěstovat a ošetřovat jiným způsobem, musíme v tom pokračovat," vysvětlil Dušan Martiník z odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově.

Do jara bude hotovo

Práce na ořezání stromčlověk, který stejně jako já podporovatelů, které začaly v pátek 6. března a skončí nejpozději 20. března, provádí firma z Háje ve Slezsku. Město Krnov budou stát necelých 150 tisíc korun bez DPH.

„Ořezem by mělo projít celkem 106 stromů po celé délce ulice. Nejsou to ale všechny stromy. Z údržby jsme vyjmuli ty, o nichž víme, že při plánované rekonstrukci ulice budou odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. Počet ořezávaných stromů se může ještě snížit ve chvíli, kdy před zahájením ořezu konkrétního stromu pracovníci zjistí zásadní poškození hlavy.

V tom případě strom ořezán nebude a zařadí se na seznam k vykácení," upřesnil Dušan Martiník.

Radikálním ořezem vzniká obrovské množství větví, které se za použití štěpkovače přímo na místě drtí. Výsledná hmota poslouží jako podkladový materiál pod novou výsadbu stromů v nově zrekonstruované lipové aleji v ulici Staré Ježnické.

Nejkrásnější ulice

Více než stoletá Mikulášská ulice vznikla jako spojnice mezi hlavním vchodem do vlakového nádraží a středem města s dominantou kostela sv. Martina.

Jsou zde situovány důležité stavby z pohledu společenského a kulturního života města jako jsou divadlo, evangelický kostel, výstavní palác Silesia a školy. Před čtyřmi lety vystoupili na zasedání zastupitelstva architekti Ondřej Busta a Robert Damec z ateliéru Robust, aby zastupitelům představili svou studii Mikulášské ulice.

„Charakter Mikulášské ulice je primárně obytný. Architektonické pojetí vil a obytných domů, které ji lemují, její reprezentativnost chápou a podtrhují. Základním prvkem je vzrostlá alej, která dělá z Mikulášské ulice nejkrásnější a nejkvalitnější ulici v Krnově," řekl Robert Damec.

Na základě těchto podnětů město plánuje v rámci kompletní rekonstrukce této ulice upravit povrch vozovky i chodníků, lepší odvodnění, úpravu zeleně, přechodů pro chodce a parkování, výměnu veřejného osvětlení a mobiliáře a umístění kontejnerů na tříděný odpad.