Pouze jedna ze čtyř impozantních starých a nádherných lip zůstala stát v Dukelské ulici v Bruntále. Tři ostatní lípy připomínají jen pařezy. Šlo o povolené kácení? Bylo kácení v souladu se zákonem? Ohrožovaly obrovské stromy chodce a majetek? Nebo šlo o nějakou „partyzánštinu"?

Stav lip pravidelně několikrát ročně sledovali pracovníci oddělení ekologie krajiny a zemědělství bruntálské radnice.

Co ukázaly stálé kontroly

Kolem stromoví chodívá dlouhá léta vedoucí oddělení ekologie krajiny a zemědělství Blanka Skřivánková. Vždy byla vděčná za každý rok, který mohla jako odbornice na zeleň lipám na jejich místě ještě poskytnout. Byla to ona, která o osudu lip rozhodovala.

„Letos už míra rizika z případného selhání části korun překročila únosnou mez. Městský úřad Bruntál jako příslušný orgán ochrany přírody povolil pokácení tří nejrizikovějších lip a uložil současně městu povinnost vysadit do konce roku tři nové lípy. Důvody kácení byly závažné, nesporné zdravotní, mechanické a bezpečnostní riziko," vysvětlila Blanka Skřivánková.

Při povolování kácení její odbor vždy zkoumá, zda jsou pro pokácení stromů závažné důvody.

Závažnými důvody se rozumí bezpečnost občanů a ochrana majetku, pokud již není účelný ořez dřevin bez jejich fatálního poškození. „Každým ořezem a kácením se dlouhodobě zodpovědně zabýváme," podotkla Skřivánková.

V dnešním urbanizovaném prostředí se rychlými změnami ve společnosti mění i postavení a role dřevin. „Názorným příkladem může být i velmi sporná vyhláška ministerstva životního prostředí z loňského roku, která zásadním způsobem oslabila ochranu dřevin," konstatovala Blanka Skřivánková.

Podmínky pro kvalitní růst dřevin se tlakem urbanizace a pokroku civilizace neustále zhoršují.

„Sama s obavami sleduji, že na stromy se ve světě už delší dobu pohlíží jako na další technický prvek ve městě, který musí být jako jiné technické prvky především bezpečný. A tento pohled se velmi rychle promítá i do našich pravidel a zákonů. Především těch, které řeší odpovědnost za škodu vzniklou na zdraví či majetku," dodala.