Informace o lipách s historií shromažďují autoři projektu Stromy svobody 1918-2018. Lípu v Bartultovicích objevila Miluše Sedlářová.

Na stránkách www.stromysvobody.cz se o bartultovické lípě dočteme, že se jedná o solitérní strom, který vysadily ženy prvních dosídlenců 6. května 1946, a další podrobnosti.

Bartultovice byly od doby svého založení ve 13. století osídleny výhradně německým obyvatelstvem. Po skončení druhé světové války byli všichni obyvatelé vysídleni.

Nezůstal ani jeden z původních německých obyvatel a také veškeré písemnosti a kroniky byly odvezeny nebo zničeny. V květnu 1945 se tak začaly psát nové dějiny obce. Z obce, kde původně žilo více než 800 obyvatel, se stala malá hraniční vesnička, kde počet obyvatel většinou jen dál klesá. Dnes je na počtu 57.

V roce 1960 ztratily Bartultovice svou samostatnost a staly se spolu s Pitárnou částí obce Vysoká. Ve všech částech Vysoké rostou krásné vzrostlé rozložité lípy, o kterých však nemáme žádné informace.

Na dnešní návsi v Bartultovicích však roste lípa, o které víme, že byla zasazena 6. května 1946 při oslavách 1. výročí osvobození.

Lípa stojí naproti školy, ze které je dnes krásně opravený Společenský dům. Pod lípou byl vybudován altán a na prostranství kolem pak dětské hřiště s hracími prvky a fit-park s venkovními cvičebními stroji. Místo u lípy je již mnoho let středem společenského, kulturního a sportovního dění Bartultovic.