Neustálý hluk z projíždějících aut trápí bruntálského obyvatele Martina Klimeše.

Žije u hlavní silnice na tahu z Olomouce do Krnova naproti Společenského domu v ulici E. Beneše a hluk ze silnice považuje za nesnesitelný.

„Ta situace není v Bruntále ničím novým. Před třemi lety provedli krajští hygienici měření, která potvrdila zvýšené hladiny hluku," řekl Martin Klimeš.

Martin Klimeš

Kamionů přibylo

Provoz na silnici už není, co býval. Výrazně se zvýšil a přispělo k tomu zejména otevření česko-polského hraničního přechodu ve Vysoké-Bartultovicích v roce 2002.

Bruntálský obyvatel Martin Klimeš městský úřad žádal o prověření a nápravu dopravní situace v Bruntále. Jenže radnice není tím, kdo by byl schopen s nedobrou situací něco udělat, není totiž majetkovým správcem silnice. Tím je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Co na trápení Martina Klimeše ŘSD říká? Navrhuje výměnu oken za protihluková.

„Účelem výměny oken za protihluková je odstranění hluku ve vnitřním chráněném prostoru staveb a je prováděna v úsecích, kde není technicky možné provést výstavbu protihlukových bariér, ochraňující jak vnitřní, tak i venkovní chráněný prostor staveb," uvedla k problému Martina Klimeše mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Obchvat jako řešení

Taková odpověď neuspokojí snad nikoho od vjezdu od Olomouce až po výjezd na Krnov. To samé, co trápí Martina Klimeše, trápí i jeho známé z Krnovské ulice. A stejně tak i bruntálskou radnici, která nedává pokoj ministerstvu dopravy s apely na výstavbu jihovýchodního obchvatu, který by vyřešil nejen problém obtěžujícího hluku.

Starosta města Petr Rys je v kontaktu s Ředitelstvím silnic a dálnic, s projektanty a snaží se být i s ministerstvem dopravy, i když komunikaci v tomto případě znesnadňuje fakt, že se personální obsazení resortu v poslední době rychle měnilo.

„Město v tuto chvíli víc udělat nemůže. Čekáme, jaký bude další vývoj poté, co byly v rámci projektu podstatně sníženy předpokládané náklady na stavbu. Každopádně vydané územní rozhodnutí je platné, tak uvidíme, jak se stát v nejbližší době k obchvatu postaví," konstatoval mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. Město nedávno dokonce zorganizovalo podpisovou akci, v níž bezodkladné zahájení stavby obchvatu podpořilo přes šestnáct set lidí.

K TÉMATU

Problémy očima hygieniků: Problematika hlukové zátěže v okolí rušných komunikací je celostátním problémem. Provozovateli nebo vlastníkovi komunikace vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost zajistit v chráněných prostorách v okolí komunikace dodržení hlukových limitů. V případě, že je měřením prokázáno jejich překročení, má hygienická služba možnost udělit provozovateli pro vymezený úsek komunikace časově omezené povolení provozovat zdroj nadlimitního hluku, jehož součástí jsou požadavky na průběžné plnění stanovených podmínek. Takovými podmínkami je například zpracování hlukové studie, kterou jsou současně navržena konkrétní protihluková opatření. Jedním z opatření může být i výměna oken za jiná s vyšší hlukovou neprůzvučností. Krajská hygienická stanice v Ostravě se mimo jiného zabývá problematikou hluku v okolí komunikací I. třídy v rámci celého Moravskoslezského kraje, aktuálně však nemá žádný požadavek na měření hluku z Bruntálska.
Zdroj: Radim Mudra, mluvčí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje