Nejvíc peněz koledníci vybrali v Bruntále a Krnově. Pětina částky pomůže i obyvatelům Haiti. Počátkem ledna 2010 mohli lidé na ulicích potkávat koledníky se zapečetěnými pokladničkami. Šlo o dobročinnou akci s názvem Tříkrálová sbírka, která se v celostátním měřítku uskutečnila již podesáté. Akce probíhala od 1. do 14. ledna, ale konečné částky byly zveřejněny až nyní.

Nejvíce peněz bylo vybráno v Bruntálu, kde koledníci získali téměř 93 tisíc korun. Obyvatelé Krnova se také nedali zahanbit a na pomoc jiným poskytli 91 500 korun. Koledníci z Bohušova, kteří navštívili obce Osoblažska, přinesli do společné kasy 41.500 korun. Město Albrechtice s více než sedmadvaceti vykoledovanými tisíci obsadilo pomyslnou čtvrtou příčku.

Činili se i koledníci ze Světlé Hory, Zátora nebo Třemešné a mnoha dalších obcí. Konečná částka za celý okres se dostala na 425 466 korun, což je o devadesát pět tisíc korun více než minulý rok.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Proto šedesát pět procent z částky využije Charita Krnov mimo jiné na dokončení bezbariérového přístupu do středisek Charity a poskytování sociálních služeb v městech a obcích její působnosti.

Patnáct procent je vyčleněno na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské a zbylá pětina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Tento rok pomůže obyvatelům Haiti, kteří se vzpamatovávají z ničivého zemětřesení.

Anna Stramová, Lukáš Kuba