„Tento počin je historicky ojedinělý, nemající minimálně v česky mluvících zemích obdoby. Účast na něm je vysoce prestižní a společensky významná. Proto oslovujeme všechny majitele, nálezce a dědice vidlí v jakémkoliv stavu opotřebení, se zachovalou násadou i bez. Bereme i pozůstatky šrotu podobné, jakkoliv orezlé i během času vyspravované. Nabízíme majitelům doživotní útočiště pro jejich vidle,“ uvedl správce muzejní sbírky lichnovský vidlák Honza Gemela.

Darované vidle budou využity dvěma základními formami. Buďto se odeberou k věčnému odpočinku jako muzejní exponát určený pouze ke koukání a oprašování, nebo je na farmě v Lichnově využijí důstojným způsobem při sušení sena přes léto a celoročně při krmení koní. „Vašim vidlím se každopádně dostane důstojného stáří. V našem drsném kraji, když jsou cesty zavátý, tak občas vezmem vidle odpočívající v muzejní expozici a půjdeme je provětrat. Každý dárce bude na památku s vidlemi vyfotografován, vyzpovídán z místopisných a historických údajů ze života jeho vidlí a následně mu bude vystaven dárcovský certifikát. Z těchto důvodů upřednostňujeme osobní převzetí v místě posledního působení či nálezu vidlí,“ dodal zakladatel muzea Jan Gemela, který má k vidlím blízký vztah, protože se svou rodinou v Lichnově hospodaří na farmě.

Všechny vidle v muzeu budou opatřeny rodným listem a evidenčním číslem, protože kromě určité recese je záměrem vytvořit kvalitně zpracovanou sbírku, která bude mít vypovídací schopnost o vývoji vidlí a životě vidláků v našem regionu. Vítány jsou proto také další reálie související s tématem vidlí v rukou selského lidu, ať už jsou to fotografie, texty nebo dokumenty o výrobě a prodeji vidlí či historické údaje. „Dárce se zároveň stane čestným členem galerie vidláků s právem používat titul vidlák před i za jménem. Právo navštěvovat své vidle v muzeu je dárci doživotně garantováno. Zájemci nás mohou kontaktovat mailem na emailové adrese gemela@infodomovina.cz,“ dodal Jan Gemela.