Loni lichnovští vidláci pojali svou akci jako parodii olympijských her, ale skuteční olympionici proti tomu podali oficiální protest. Báli se, aby si veřejnost nepletla lichnovskou a londýnskou olympiádu, zvlášť když vidláci stejně jako česká olympijská reprezentace na svých akcích rádi nosí gumové holínky.

„Rozběhla diskuze, že když si někdo může nechat patentovat slova olympiáda a olympijský, je jen otázkou času, kdy si někdo nechá patentovat vidle. Na to nám poslal Josef Řimnáč dokumentaci vidlí, které jsou opravdu chráněné patentem.

Naštěstí jde o ochranu autorských práv konstruktéra ryze technického rázu, takže slovo vidle i vidlák dál patří všemu lidu a zatím se na ně žádná omezení nevztahují," vysvětlil zakladatel muzea vidlí Jan Gemela, který zve všechny příznivce vidláckého sportu v sobotu do Lichnova.

Hry zahájí vidlobraní

Stejné disciplíny vidláckého sportu, hod vidlemi do dálky, na cíl i do výšky, ale tentokrát podané jako důsledně neolympijská akce. To budou II. Vidlácké neolympijské hry, které se konají 15. června v Lichnově.

Od 10 hodin zde začíná vidlobraní, neboli odebírání vidlí původním majitelům pro potřeby muzea. Současně probíhá registrace sportovců a otevření nových expozic muzea. V 11.30 hodin si Lichnováci přehodí vidle přes rameno hroty vzhůru, osedlají koně, nastartují alegorické vozy, a vyrazí na spanilý průvod obcí od muzea po požární zbrojnici.

„Vidlák, to zní hrdě", je ústředním poselstvím tohoto procesí, které volně odkazuje na tažení husitů, kteří nesli selské nářadí namísto zbraní. V poledne budou zahájeny hry a v 16 hodin začíná Zahradní slavnost s koncertem kapel Čižina, Nebezpečné vidle a Lobník.

„Tento den vidlí proběhne i řada společenských událostí. Bude pokřtěna čtvrtá a pátá stovka vidlí za přítomnosti nových kmotrů, odhalen vidlácký totem, uveden do provozu jablečný bar ve vidlovníkovém sadu i dekorování zasloužilých vidláků a apoštolů muzea vidlí," uzavřel Jan Gemela a připojil vzkaz vidlákům: „Hlavně trénujte!"