Upozornil na sebe jako znalec regionální literatury Krnovska, bohemista a polonista, překladatel z polštiny, angličtiny a ukrajinštiny, literární kritik a básník. Nedávno se stal laureátem 67. ročníku literární Ceny Svazu polských spisovatelů v zahraničí se sídlem v Londýně.

Cenu si laureát převezme na slavnostním večeru v květnu 2019 ve Varšavě.

„Porota touto cenou vzdává hold autorům a překladatelům žijícím mimo území Polska, kteří se mimořádně zasluhují o šíření polské kultury a literatury v zemích svého působení. Za rok 2018 ji získal opavský literární vědec Libor Martinek,“ představil význam tohoto ocenění Martin Kůs ze Slezská univerzity v Opavě, kde Martinek vyučuje literaturu.

Od roku 2011 vede Kabinet literárněvědné komparatistiky a současně přednáší rovněž na Vratislavské univerzitě v Polsku jako její mimořádný profesor.

Ve zdůvodnění komise pro udělení ceny je mimo jiné uvedeno:

„Libor Martinek je v současné době jedním z největších znalců polské literatury a kultury v České republice a neúnavným popularizátorem česko-polských kulturních vztahů, zejména literárních. Ve své vědecké literárně᠆-historické práci se zaměřuje zejména na oblast Těšínska a svými počiny přispívá k záchraně regionálních tradic a hodnot, které jsou společné pro obě kultury, jež se zde setkávají – českou a polskou.“

Libor Martinek své práce zaměřuje zejména na oblasti Těšínska, Krnovska, Bruntálska, Jesenicka, Šumperska a Opavska.