V Krnově funguje veřejné vnitrostátní letiště, které plní funkce integrovaného záchranného systému (IZS) a slouží i cestovnímu ruchu. Přestože vlastníkem a provozovatelem letiště je spolek Aeroklub Krnov, na zpevnění jeho vzletové a přistávací dráhy finančně přispějí kraj i město Krnov.

Rozpočet přesahuje sedm milionů. Kraj investici podpoří třemi miliony a další tři činí dotace z městského rozpočtu.

„Má město na letišti nějaký majetek? Můžeme vůbec takto investovat do cizího?“ ptal se zastupitel Petr Varetecký (KSČM). Tajemník krnovské radnice Igor Kozelek, který je současně členem Aeroklubu Krnov, všem připomenul, že v minulosti už město investovalo například do sportovišť v majetku Sokola.

„Přistávací plocha je sice majetkem Aeroklubu Krnov, ale slouží i veřejnosti. Plní funkci vnitrostátního a v rámci Schengenu i mezinárodního letiště. Zároveň je začleněno do IZS pro případy kalamit. Na letišti má také středisko letecká záchranná služba. Letiště je přístupová brána pro všechny, kdo chtějí do Krnova cestovat letecky,“ rekapituloval Igor Kozelek služby letiště pro veřejnost s tím, že zpevnění plochy je jen první etapa.

Pro další etapu Úřad pro civilní letectví přislíbil Aeroklubu Krnov dotaci na zabezpečení a oplocení, aby vzletová dráha mohla fungovat v režimu klasického letiště.

Důležitá je také výcviková funkce letiště. Velitelem Vzdušných sil Armády České republiky se letos v květnu stal krnovský rodák, brigádní generál Petr Hromek. Generál Hromek s létáním začínal právě na krnovském letišti, když v Aeroklubu Krnov podstoupil elementární výcvik na kluzáku L 13 Blaník.