Těžká technika vjíždí denně přímo do vod v okolí mostu vedoucího do místní části Železná. Pracovníci provádějí potřebné zpevnění břehů i úpravy potoku směrem na Vidly. Investorem jsou Lesy ČR, zhotovitelem firma Christose Lioliose z Města Albrechtic. Lesy ČR vše pečlivě probraly s ochranáři přírody.

„Na Střední Opavě je vytvořena nádrž na splaveniny, což byl zásadní problém. Při větších vodách stahuje nádrž štěrky, dochází tak ke zvyšování dna řeky,“ řekla vrbenská starostka Helena Kudelová.

Nádrž je tam vytvořena proto, aby v případě povodní došlo ke splavování a zvyšování dna. Nynější úpravy zahrnují i výstavbu splavů a odstřelování břehů. „Do podzimu má být vše hotovo,“ dodala starostka.