Nový počítačový tomograf, který umožňuje lékařům i pacientům špičkovou diagnostiku, nahradil svého staršího předchůdce. Moderní přístroj výrazně zrychluje skenování pacientů, snižuje jejich radiační zátěž a lékařům nabízí nové diagnostické možnosti. I při velmi nízkých dávkách záření totiž tomograf předává ošetřujícímu personálu přesné a kvalitní obrazy, které jsou klíčové pro úspěšnou diagnostiku a následnou léčbu.

„Nejčastěji je požadováno vyšetření mozku, páteře, dále vyšetření trávicího traktu - enterografie a virtuální kolonoskopie, vyšetření urotraktu, častá jsou i vyšetření plic včetně plicní angiografie,“ uvedl Tomáš Martínek, primář radiodiagnostického oddělení Podhorské nemocnice.

Kromě plánovaných vyšetření se vyskytují také akutní případy, třeba při úrazech, které tvoří asi čtvrtinu z celkového počtu vyšetření. „Nejčastěji jde o CT mozku a obličejového skeletu, břicha, páteře, také CT angiografie plic,“ doplnil primář Martínek s tím, že CT vyšetření se provádí plánovaně každý den, v době letních dovolených pak plánovaně třikrát týdně, akutně každý den včetně víkendů a svátků. Objednací lhůty jsou krátké a v průběhu roku se pohybují mezi jedním až dvěma týdny.

S novým CT v bruntálské nemocnici jsou lékaři schopni provést nejen virtuální kolonoskopii, vyšetření trávicího traktu, na které se zde specializují již 12 let, ale nově zjišťují také kalciové skóre vypovídající o stavu tepen. Špičkový systém tomografu od letošního července nabízí další možnosti diagnostiky. „Po doplnění přístroje o EKG monitoraci jsme po odborném zaškolení zavedli do našeho portfolia vyšetření kalciového skóre,“ dodal primář Martínek.