Krnovské koupaliště v novém hávu má za sebou první zatěžkávací zkoušku.

„Rekordní návštěvnost nás nepřekvapila. Na bezpečnost dohlíželo nepřetržitě pět plavčíků, včetně dozoru na skluzavce, tobogánu a lezecké stěně se sítí,“ sdělil vedoucí sportovních a rekreačních zařízení Vladislav Skopal z Technických služeb Krnov, které nové koupaliště provozují.

Provozovatelé už zaznamenali problémy s neukázněnými návštěvníky, které se netýkaly jen kouření, ale i dalších zákazů zveřejněných u vstupu do areálu koupaliště, u bazénů a na atrakcích.

„Plavčíci, kteří mají důležitější povinnosti, tak museli upozorňovat na porušování pravidel,“ doplnil Vladislav Skopal s tím, že někteří návštěvníci i přes zákaz šplhali na horní část lezecké stěny a nebezpečnými skoky ohrožovali sebe i ostatní.

Lezecká stěna na krnovském koupališti je vysoká tři metry. Lezci z ní skáčou do vody hluboké 1,2 metru. Je to dostatečná hloubka?Lezecká stěna na krnovském koupališti je vysoká tři metry. Lezci z ní skáčou do vody hluboké 1,2 metru. Je to dostatečná hloubka?Autor: Deník / František Kuba

Na lezecké stěně je návod k použití, který plavcům například sděluje: „Použití na vlastní nebezpečí! Nepřijímá se odpovědnost!“

Další pokyn říká: „Lezení zezadu zakázáno“, přestože vzadu je nad vodou natažená síť, která plavce k lezení na stěnu přímo vybízí. Jsou bezpečné skoky do vody hluboké 1,2 metru?

Bezpečné jsou jen pokud skokan na lezecké stěně respektuje cedulky "Skákání po hlavě zakázáno" a "Skákání s nataženýma nohama zakázáno".

Zatímco u skokanského můstku nebo u odrazového prkna bezpečnou hloubku vody přesně určují normy, pro provozování vodní lezecké stěny srovnatelná legislativa chybí. Máme sice předpisy pro provozování lezeckých stěn, ale jen na suchu, ne nad vodou.

PŘEDPISY NEEXISTUJÍ

„V současné době neexistuje u nás předpis, který by řešil dopad do vody pod lezeckou stěnou. Máme jen normu, která řeší lezecké stěny. Ta říká, že tři metry je maximální výška, při které není předepsané jištění. Máme normu na skoky do vody, máme normu na řešení vodních atrakcí i speciální normu na vodní skluzavky, kde je jako u jediné atrakce řešena hloubka vody v místě dopadu vzhledem k výšce pádu z konce skluzavky. U jiných vodních atrakcí se bezpečnost většinou řeší, nebo by se alespoň měla řešit, praktickou zkouškou experta. Ten posoudí bezpečnost řešení,“ uvedl k problematice bezpečnosti vodních lezeckých stěn Milan Šmíd ze společnosti Bazény a wellness, s. r. o., která má za sebou desítky realizovaných bazénů, koupališť a wellness provozů.

Lezecká stěna na krnovském koupališti je vysoká tři metry. Lezci z ní skáčou do vody hluboké 1,2 metru. Je to dostatečná hloubka?Podle odborníků na bezpečnost koupališť a vodních atrakcí jsou informace typu "Použití na vlastní nebezpečí" spíš úsměvné, protože mají téměř nulovou právní váhu.

Provozovatel vodní atrakce se těžko může vymanit ze své zodpovědnosti cedulí, že „nepřijímá odpovědnost“. Přijímat ji nemusí, protože na něm už je. Naopak správné a důležité i z právního hlediska je umístit na atrakci "Návod pro použití lezecké stěny".

Nejdůležitější je označení, co je na atrakci zakázáno a jak by se měl návštěvník chovat, aby neohrožoval sebe ani ostatní. Zásadní je také pokyn: Dbejte pokynů personálu.