Slavnostní zpřístupění takzvaného Legiovlaku veřejnosti se uskuteční v úterý 15. listopadu v 10 hodin (v Bruntále) a v pondělí 21. listopadu v 10 hodin (v Krnově).

Zájemcům bude Legiovlak v Bruntále přístupný zdarma každý den až do 20. listopadu. Ve všední dny od 8 do 16 a o víkendu od 9 do 16 hodin. Pak zamíří vlak do Krnova, kde bude k prohlédnutí od pondělí 21. do 27. listopadu.

Prohlídka s legionáři

Zastávka Legiovlaku v Bruntále je o to významnější, že v tomto městě působí Československá obec legionářská Bruntál „34. pěšího pluku střelce J. Čapka". Sestává se z lidí, jejichž předci působili v legiích. Slavnostní přivítání Legiovlaku v Bruntále se v úterý 15. listopadu bez nich tedy nemůže obejít.

Jednota Československé obce legionářské Bruntál ve spolupráci s Klubem Za starý Bruntál také připravila pro veřejnost komentovanou prohlídku Legiovlaku, uskuteční se ve čtvrtek 17. listopadu. Sraz zájemců je ve 14 hodin na parkovišti hotelu Slezan, odtud se půjde společně na nádraží.

Jízda po republice

„Máme dohodu se Správou železniční dopravní cesty a dopravcem ČD Cargo, takže se vlak přemisťuje standardně po kolejích. Vždy je potřeba výstavu sbalit a lokomotiva nás odtáhne na další stanici," objasnil způsob přemísťování vlakového speciálu vedoucí prvního družstva Legiovlaku Petr Čížek.

Legiovlak je přesnou kopií vlaku, kterým se přepravovali českoslovenští legionáři na počátku dvacátého století během bojů na Transsibiřské magistrále. Jedná se o soupravu dvanácti vagonů. „Jde o průřez různých vagónů, které Čechoslováci tehdy používali.

Legiovlak na přerovském nádražíZdroj: DENÍK/Iva Najďonovová

Je zde ubytovací vagón těpluška, štábní vagón, kde se plánovaly bojové akce, nesmí chybět zdravotní vagón. Máme zde i kovářskou a krejčovskou dílnu, polní poštu či obrněný vagón. Ve vagónu plukovní prodejny mohou lidé kromě zakoupení upomínkových předmětů také zkusit vyhledat v databázi své předky legionáře," nastínil Petr Čížek.

Komentované prohlídky se mohou zúčastnit jak školy, tak jednotlivci. Návštěvníci se tak dozvědí například o problémech, které vojákům způsobovala sibiřská zima.

„Kolikrát se stávalo, že člověk přimrzl ke stěně, nebo si vinnou pobytu venku způsobil omrzliny, se kterými se pak musel potýkat celý život. Že by však vojáci v těpluškách umrzali, to zase ne," objasnil Petr Čížek. Právě těplušky představovaly typické vagóny, v nichž vojáci přebývali.

„Když je výstava pojízdná, tak si může Legiovlak prohlédnout, kromě ostatních návštěvníků, také velký počet škol. Vyučující se navíc snažíme nabádat k tomu, aby se s dětmi více ohlédli do minulosti, do období před sto lety, a připomněli si, jak žili všichni lidé, nejen legionáři," uvedl předseda olomoucké jednoty Československé obce legionářské a duchovní otec Legiovlaku Milan Žuffa-Kunčo.

Legiovlak bude v Bruntále hostovat od 15. do 20. listopadu a v Krnově od 21. do 27. listopadu.Zdroj: DENÍK / Jiří Kopáč

Hrdost na společnou minulost

„Tímto projektem bychom rádi psychicky podpořili celou naši společnost. Aby když se lidé ohlédnou za příběhem českých legionářů, viděli, že i s velice obtížnými situacemi se lze vypořádat. Byli bychom rádi, kdybychom vzbudili u mladé generace důvěru ve své vlastní schopnosti," dodal předseda.

Replika Legiovlaku, kterým se desetitisíce legionářů v letech 1918 až 1920 přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále, začala svou pouť Moravskoslezským krajem 2. září.

Prohlédl si ho i hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. „Legionářský vlak byl dočasným domovem našich předků na cestě do vlasti po ukončení bojové mise na straně ruského státu proti centrálním mocnostem. Osudy ruských legionářů byly tak těsně svázány také se zahraničně-politickou misí T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.

Do formující se nové Evropy se tak vraceli vítězní bojovníci od Zborova z dálav Transsibiřské magistrály plni nadějí, které se stihly naplnit před jejich návratem do již svobodné vlasti. Byli na ruské frontě – stejně jako na frontě italské a francouzské – reprezentanty země, která ještě neexistovala, ale v jejich odhodlání a statečností ji mohla ústy politické reprezentace deklarovat vůli ke svobodě, demokracii a nezávislosti," řekl hejtman Miroslav Novák po prohlídce Legiovlaku, který křižuje od května 2015 celou Českou republiku.

Jeho cesta skončí v roce 2020.