Prostory pro pacienty LDN vznikají v Albrechticích adaptací bývalé dětské rehabilitace. První pacienty přivítají nově připravené pokoje a zázemí ve Městě Albrechticích už koncem listopadu. „Neinvestovali jsme jen do stavebních úprav, ale bylo pořízeno i nové vybavení pro LDN, zejména bylo zakoupeno dvaadvacet moderních, plně elektricky polohovatelných lůžek. Tím jsme celé oddělení doplnili na vysoký standard,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Jednotka pro dlouhodobě nemocné bude slavnostně otevřena 25. listopadu, následující dny dojde k přestěhování celého oddělení. Zařízení, která zastřešuje krnovská nemocnice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov), disponují nejvyšším počtem lůžek následné ošetřovatelské péče v celém Moravskoslezském kraji. Momentálně je ve Městě Albrechticích 105 lůžek pro dlouhodobě nemocné a po sloučení s lůžky LDN Žáry bude zdejší oddělení schopno ve vysokém standardu pečovat až o 150 pacientů.

Přesun lůžek LDN ze Žárů má především přispět k lepšímu propojení pracovišť, zajištění nepřetržité lékařské péče a napojení oddělení pro vážně nemocné, nehybné a velmi staré pacienty na zázemí nemocnice. Nové oddělení v Albrechticích pacientům nabídne větší komfort a zajistí i lepší dostupnost pro návštěvy a rodinné příslušníky. „Provoz budovy ve Městě Albrechticích se pomalu připravuje k předběžným zkouškám, které ověří, zda funguje vše, jak má být. V současné době probíhají dokončovací práce, jako kompletace sanitární techniky a elektrotechnického vybavení a připravuje se také pokládka podlahové krytiny,“ uvedl správce satelitních objektů krnovské nemocnice Karel Stolek.

Připraveno je již také propojení hlavní budovy albrechtické nemocnice s budovou LDN. Telefony, počítače a kabelová televize jsou nataženy na všechny pokoje pacientů. Vedení nemocnice předpokládá, že v krátké době zahájí vytápění objektu nové LDN, aby se klienti mohli stěhovat do vytemperovaných prostor.