Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec v úterý 25. listopadu v Albrechticích slavnostním přestřižením pásky otevřel nové oddělení LDN, které vzniklo adaptací bývalé dětské rehabilitace. Společně s pacienty se do Albrechtic přesune také personál ze Žárů. Již probíhá vytápění nové LDN, aby se pacienti mohli stěhovat do vytemperovaných prostor.

„Neinvestovali jsme jen do stavebních úprav, ale bylo pořízeno také nové vybavení pro LDN, zejména bylo zakoupeno dvaadvacet moderních, plně elektricky polohovatelných lůžek. Tím jsme celé oddělení doplnili na vysoký standard,“ představil nové oddělení ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Už dnes je v nemocnici ve Městě Albrechticích 105 lůžek pro dlouhodobě nemocné a po sloučení s lůžky LDN Žáry bude zdejší oddělení schopno ve vysokém standardu pečovat až o 150 pacientů.

Zdravotnická zařízení, která zastřešuje krnovská nemocnice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov), disponují v součtu nejvyšším počtem lůžek následné ošetřovatelské péče v celém Moravskoslezském kraji. Nahrazení zanikající léčebny Žáry lůžky v albrechtické nemocnici má přispět k lepšímu propojení zdravotnických pracovišť, zajištění nepřetržité lékařské péče pro LDN a napojení oddělení pro vážně nemocné, nehybné a velmi staré pacienty na zázemí nemocnice.

Nové oddělení v Albrechticích pacientům nabídne větší komfort a zajistí také lepší dostupnost pro jejich návštěvy a rodinné příslušníky. Pokud nevlastnili auto, mohli cestovat do Žárů jen zřídka, protože autobusové spojení nebylo nijak přizpůsobeno potřebám návštěv v nemocnici. Dostupnost Žárů činila potíže také personálu, který většinou dojížděl z Albrechticka.

„Před příchodem pacientů provoz budovy LDN ve Městě Albrechticích prochází zkouškami, které ověří, zda funguje vše, jak má,“ uvedl správce satelitních objektů krnovské nemocnice Karel Stolek. Telefony, počítače a kabelová televize jsou nataženy na všechny pokoje pacientů.

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) Žáry byla satelitem krnovské a albrechtické nemocnice. Kraj, který je majitelem tohoto rozlehlého léčebného komplexu, areál postupně po etapách rozprodává.