Proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podaly lázně Karlova Studánka takzvaný rozklad. „Těžko se komentuje situace starší než čtyři roky, když jsem ve funkci ředitele lázní teprve dva roky. Samozřejmě se hodláme proti tomuto rozhodnutí bránit, proto jsme proti němu podali rozklad k předsedovi úřadu,“ vyjádřil se ředitel lázní Lubomír Schellong. Postup lázní byl podle jeho slov vyvolán pouze skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby nového bazénu.

Státní léčebné lázně Karlova Studánka podle zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže postupovaly při výstavbě bazénu a vodoléčebných atrakcí v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Uzavřely v roce 2006 s firmou z Čech smlouvu na vyhotovení projektu, na základě kterého byla realizována stavba bazénu v hodnotě třiceti šesti milionů korun.

„V následujícím roce však bylo s vybraným uchazečem uzavřeno dalších devatenáct dodatků k této smlouvě, a to bez otevřeného výběrového řízení,“ uvedl v tiskové zprávě z 3. ledna Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Lázně měly touto formou navýšit cenu zakázky o dalších téměř čtrnáct milionů korun.

Lázně prý pochybily už na začátku

Lázně Karlova studánka navýšení zdůvodnily tím, že v průběhu výstavby bazénu byly zjištěny nové skutečnosti týkající se podloží stavby, které ohrozily statiku okolních historických budov. Proto prý bylo nutné rychle ihned na vzniklou situaci reagovat.

Úřad tvrdí, že lázně pochybily již při zpracování projektu. Zadavatel je přitom odpovědný za správnost a úplnost dokumentace. Právě neúplnost projektové dokumentace podle úřadu vyústila v nedostatečné vymezení předmětu zakázky. Následně uzavřené dodatky smlouvy nelze prý ospravedlnit ani naléhavostí situace, neboť ji nezpůsobily nepředvídatelné okolnosti.

„Mimochodem, právě bazén patří k nejoblíbenějším terapiím lázní a je téměř neustále plně obsazen. Klienti i návštěvníci si velmi chválí zejména podvodní masážní trysky, teplou slanou vodu, sauny i tepidarium,“ zdůraznil ředitel lázní Schellong.

V posledních letech se lázně Karlova Studánka modernizují, aby mohli klientům nabídnout co nejlepší léčbu a držely tak krok s podobnými zařízeními v republice. Do toho patřila i výstavba bazénu, za který lázně nakonec dostaly pokutu. „Snažíme se myslet dopředu a na co největší komfort klientů, aby návštěvníci od nás odjížděli spokojeni. A to se nám daří,“ dodal ředitel Lubomír Schellong.

Jak uvedl, například opravená komunikace vedoucí středem lázeňské obce, rekonstrukce lázeňského domu Šárka v apartmánové ubytování a další opravy v lázních mluví samy za sebe