Relaxační zařízení, budované světlohorskou stavební firmou Bedřicha Nykla, zahrnuje mimo bazén a vodoléčbu taktéž suchou a parní saunu a solnou jeskyni. Státní léčebné lázně Karlova Studánka budovaly bazén od roku 2006. Mezi 2. zářím 2006 a 1. listopadem 2007 uzavřely se stavitelem celkem devatenáct dodatků ke smlouvě o dílo, a právě dodatky byly trnem v oku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřadu se to nelíbilo

Úřadu se podobné praktiky se smluvními dodatky nelíbily natolik, že Státním léčebným lázním Karlova Studánka za porušení zákona o veřejných zakázkách nadělil stotisícovou pokutu. Lázně s rozhodnutím nesouhlasily a podaly proti němu rozklad. „Postup lázní byl vyvolán pouze skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby nového bazénu,“ sdělil Deníku v době podání odporu ředitel lázní Lubomír Schellong. Odpor lázně nakonec podávaly zbytečně, úřad se obměkčit nenechal. „Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrzuji a podaný rozklad zamítám,“ neustoupil od udělení pokuty Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ředitel dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu. Proti rozhodnutí jeho úřadu se již nelze podle správního řádu dále odvolat.

Za co platí sto tisíc

Úřad zahájil k 7. červnu minulého roku správní řízení, jelikož z předložené dokumentace získal pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval při realizaci veřejné zakázky a při uzavírání dodatků v souladu se zákony. Lázně měly takto navýšit cenu zakázky o téměř čtrnáct milionů korun. Celkově přitom vyšel bazén lázně na šestatřicet milionů korun.

Navýšení lázně zdůvodnily tím, že v průběhu výstavby bazénu byly zjištěny nové skutečnosti týkající se podloží stavby, které ohrozily statiku okolních historických budov. Problém údajně vyvstal až v průběhu stavby, v době zadávání znám nebyl. Úřad přesto lázně ztrestal stotisícovou pokutou.

Za co úřad pokutoval

Úřad rozhodl, že se státní lázně dopustily správního deliktu, při němž nevymezily předmět veřejné zakázky v podrobnostech, nezbytných pro zpracování nabídky. Druhý výrok úřad rozhodl, neboť uzavírání devatenácti dodatků ke smlouvě o dílo lázně nezveřejnily.

„Za spáchání výše uvedených deliktů Úřad zadavateli uložil pokutu ve výši sta tisíc korun, splatnou do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,“ uvedl Petr Rafaj. Lázně musí zaplatit i tisíc korun jako náklady správního řízení.

Úřad zároveň vyzdvihnul, že právě státní lázně nesou odpovědnost za vícepráce zapříčiněné chybně zpracovanou projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace. „Celková výše dodatečných prací zde překročila čtyřicet pět procent ceny původní veřejné zakázky,“ doplnil informace Petr Rafaj.