Lanovka má vést v trase dnešní trvalé stavby Tatrapomy, jen bude o 90 metrů delší. Z toho nahoře se prodlouží o 35 metrů tak, aby výstup z ní byl na rovině, a tudíž bezpečnější. Stavět se má nová dolní i horní stanice, přičemž ta spodní má stát pod úrovní parkoviště a točny u Ovčárny. Bude v ní nutné technické zázemí pro celé zimní středisko. Sjezdovka se v některých kritických místech kvůli bezpečnosti lyžařů o něco rozšíří.

„Zatímco lyžaři se nad záměrem radují, ochránci přírody varují před negativním dopadem na prostředí, které je součástí Národní přírodní rezervace. Obávají se mimo jiné negativního vlivu, jaký bude mít vlastní výstavba, nelíbí se jim kácení asi čtyřiceti stromů i větší příliv lyžařů, které novinka přinese.

Další jsou přesvědčeni, že stavba naruší panorama a dojem turisty, jdoucího po stezce mezi Ovčárnou a Vysokou holí. Bude podle nich odvádět jeho pozornost od dominanty Petrových kamenů. Důrazně protestuje na příklad výbor Klubu českých turistů v Šumperku (KČT).

„Jesenická hřebenová cesta ze Skřítku na Petrovy kameny patří k nezapomenutelným zážitkům pro každého turistu. Rozšíření a prodloužení areálu znamená trvalé estetické a vlastně i etické znehodnocení krajiny v okolí Petrových kamenů, které mají mimořádný význam jako součást vrcholové partie Jeseníků,“ stojí ve vyjádření KČT.

Majitel investorské firmy Josef Figura považuje jejich obavy za zbytečné. Modernizace podle něj spíš přispěje k ochraně přírody. Zdůrazňuje, že horní stanice bude jen čtyři a půl metru vysoká, tedy nižší než ta současná; při pohledu z vrcholu Vysoké hole i od Pradědu ji turista neuvidí vůbec; bude skryta za horizontem. Také sloupy budou menší a stavět se mají v místě patek současných sloupů. Odpadne potřeba upravovat rolbami svah pod dráhou, což u Tatrapomy je nutné.

„Modernizace areálu je naprosto nezbytná, turisté také přece nechodí po horách v botách starých třicet let. Je nutná i pro ekonomickou stabilizaci regionu, pro který je cestovní ruch jedinou šancí rozvoje,“ řekl Josef Figura. V areálu zaměstnává v létě 45 a v zimě 65 lidí.

„Vleky jako trvalé stavby i hotely tady stály dávno před tím, než byla vyhlášena CHKO, Natura i rezervace. Myslím, že do takto chráněných území nepatří a měly by z něj být vyjmuty,“dodal Figura. Upozornil, že dnešní stavební technologie jsou šetrné k přírodě.

Připomínku zaslala krajskému úřadu i Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Podle ní dokumentace chystané stavby některé problémy neřeší dostatečně a měla by se doplnit. „Navrhli jsme, aby proběhl celý proces takzvané velké EIA, tedy studie vlivu stavby na životní prostředí,“ řekl vedoucí Správy CHKO Jeseníky Jan Halfar.

Záměr je teď ve stavu takzvaného zjišťovacího řízení, takzvané malé EIA. U jednodušších staveb takové řízení stačí. Záměr byl zveřejněn na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na začátku dubna a každý měl možnost se k němu vyjádřit. Lhůta uplynula do 20. dubna a celkem se sešlo čtrnáct vyjádření orgánů státní správy i veřejnosti.

„Do vydání závěru zjišťovacího řízení není možné předjímat jakékoliv závěry. Všechny připomínky je nutné řádně vyhodnotit,“ uvedl David Mlčoch z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.

Pokud nebude nic stát záměru v cestě, chtěl by Josef Figura začít stavět v červnu příštího roku. Na stavbu stačí tři měsíce.

Technické údaje
• Délka lanovky: 692,3 metru
• Nadmořská výška dolní stanice: 1291 metrů
• Nadmořská výška horní stanice: 1444 metrů
• Kapacita: 1200 osob za hodinu
• Plánované zahájení stavby: 6/2012
• Dokončení stavby: 9/201