Průjezd veřejné dopravy přes staveniště sice bude umožněn, ale provoz bude střídavý. Řidiči proto musejí počítat v těchto místech se zdržením až do podzimu.

Na této komunikaci bude odfrézována vozovka, pak následuje položení štěrkové drti a asfaltu a úpravy sjezdů i přechodu pro chodce. Na mostě budou renovovány chodníky a také dojde k jeho vystužení a izolaci. Vše završí nová římsa a přikotvení ocelového mostního zábradlí.

Na rekonstrukci krajské komunikace a krajského mostu na ulici Čsl. armády, jejichž vlastníkem je kraj, naváže dlouho plánovaná rekonstrukce chodníku.

„Chodník v ulici Čsl. armády jsme chtěli opravit už v roce 2013, počítali jsme s tím i v rozpočtu, ale kraj navrhl komunikaci k totální rekonstrukci, včetně odstranění podloží ze žulových kostek. A protože jsme nevěděli, jakou výšku bude mít nová komunikace a obrubníky po rekonstrukci, rozhodli jsme se tehdy s opravou počkat," uvedl místostarosta Michal Brunclík.

Město rekonstrukci chodníku zahájí podle možností buď ještě na podzim, nebo na jaře příštího roku. Opravy komunikací a mostů v našem regionu jsou součástí velkého projektu na rekonstrukci silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji, což je projekt za 215 milionů korun.

Investorem je Moravskoslezský kraj, který na projekt získal evropskou dotaci.

„V posledních sedmi letech jsme na výstavbu a rekonstrukci krajských silnic přispěli evropskou dotací 2,5 miliardy korun, dalších 1,5 miliardy korun včetně aktuálně schválené dotace je připraveno na probíhající silniční stavby," komentovala dotaci Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácí žádosti o evropské peníze.