Tradiční veřejnou celonárodní sbírku Český den proti rakovině pořádá Liga proti rakovině Praha.

Studenti budou nabízet žluté kytičky nejen v Krnově, ale i v Bruntále, Horním Benešově, ve Městě Albrechticích, v Jindřichově a v Úvalně. Zájemci si mohou tento symbol koupit za minimální příspěvek 20 korun.

V Krnově se k prodejcům z řad studentů přidají i členky krnovské organizace Onko Niké. „Prodávat se bude v ulicích města a také ve stánku na Hobzíkové ulici. Od 9 do 17 hodin zde budeme zájemce informovat o nemoci a možnostech prevence," uvedla Jarmila Novotná, předsedkyně krnovské Onko Niké.

Akce je letos zaměřena především na ženy, aby věnovaly pozornost svým prsům, nezanedbávaly možnosti preventivních vyšetření a v případě podezření bezodkladně navštívily lékaře.
Z výtěžku je podporován zejména onkologický výzkum, pacientské organizace, provoz hospiců a různé formy prevence.

Gabriela Mathiasová