„Letošní bál se však oproti předchozím poněkud lišil. Díky nápadu paní učitelky Lenky Obručové ze základní školy Žižkova, se na přípravách i realizaci bálu podíleli žáci z deváté třídy. Společně s učitelkou výtvarné výchovy vyzdobili sál květinami z papíru a pro naše klienty si připravili různé soutěže.

Také je doprovázeli při tanci, zpívali, povídali si s nimi. Sice zpočátku cítili rozpaky, které však vymizely bezprostředně poté, co jeden z klientů přiběhl na parket a začal tancovat.

Sami si ověřili, že se lidí s mentálním postižením nemusí obávat, protože jsou vděční za to, že se jim někdo věnuje, že jsou tu studenti pro ně," uvedla Zuzana Peřinová z Harmonie, podle které smyslem této akce bylo přiblížit žákům život lidí s handicapem.