„V první polovině koupací sezony nebyly zaznamenány problémy v kvalitě vody. Koncem července již hygienická služba kvůli výskytu toxických sinic ve vodě nedoporučovala koupání ve vodní nádrži Větřkovice, v Těrlické přehradě na Karvinsku, rybníku Bohušov v okrese Bruntál a nádrži v Budišově nad Budišovkou u autokempu. Na konci koupací sezony se masivně vyskytly toxické sinice v nádrži Olešná v okrese Frýdek-Místek,“ uvedla krajská hygienička Helena Šebáková.

Hygienici kontrolovali i některá koupaliště na přírodních vodních plochách, například sportovně rekreační areál v Hlučíně.

„V rámci kontrol nebyly zjištěny nedostatky. Kvalita vody v jezeře štěrkovny Hlučín byla v této sezoně hodnocena jako nejlepší za posledních pět let sledování kvality vody. Na konci července tu byla zjištěna přítomnost sladkovodní medúzy. Jednalo se o výjimečný výskyt vodního živočicha dorůstajícího do velikosti až tří centimetrů. Jak je patrné z dostupné literatury, kontakt se sladkovodní medúzkou nepředstavoval pro koupající se riziko,“ upřesnila krajská hygienička.