Kurz, jehož náklady se pohybují okolo 940 tisíc korun, je hrazen z Evropských sociálních fondů a také za přispění státního rozpočtu ČR. Účastníci programu budou do krnovské školy jezdit od dubna do listopadu roku 2007.

Své znalosti si rozšíří v oblasti práva ve státní správě a samosprávě. Dále pak v účetnictví, v práci na PC, v úřední korespondenci, v manažerských a komunikačních dovednostech i ve využívání dotací a grantů. Kromě toho se zdokonalí v jednom z cizích jazyků, který si budou moci na začátku programu vybrat. Na závěr stočtyřicetihodinového kurzu dostanou absolventi osvědčení.

Nové informace a poznatky by měli poté využít při své práci pro rozvoj obce.