Ve Vzdělávacím centru Slezské univerzity v Krnově, které sídlí v objektu Za Drahou, skončil v červnu rekvalifikační kurz akreditovaný ministerstvem školství. Kurz asistent manažera byl realizován ve spolupráci s Úřadem práce v Bruntále, který oslovil zájemce z řad uchazečů o zaměstnání a též jej financoval. Každý zájemce musel splnit vstupní podmínky pro přijetí, a to ukončené středoškolské vzdělání a vstupní písemný test z anglického jazyka.

„Z celkového počtu 300 vyučovacích hodin byla vyčleněna jen na anglický jazyk celá polovina. Zbývajících 150 hodin výuky připadlo na ostatní předměty, prostřednictvím nichž získali posluchači znalosti a dovednosti z oblasti komunikace, práce s počítačem, pracovního práva, přípravy a efektivního zvládnutí přijímacího pohovoru, včetně napsání strukturovaného životopisu,“ popsala kurz organizační pracovnice centra Irena Tomková.

Podmínkou pro získání osvědčení o absolvování kurzu bylo složení závěrečných zkoušek, ty zvládli všichni posluchači na výbornou. Kurz začal v březnu, zkoušky proběhly v červnu. Největší obavy měli posluchači z anglického jazyka, zkoušky se skládaly z písemného testu a museli též napsat obchodní dopis. Dále byly doplněny pohovorem před komisí složenou z lektorů Gabriely Entlové a Sergia Tripoda. Úspěšní absolventi obdrželi z rukou Moniky Sedláčkové, vedoucí Vzdělávacího centra v Krnově, osvědčení ministerstva školství o absolvování rekvalifikačního kurzu asistent manažera.

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil také vedoucí pobočky Úřadu práce v Krnově, který všem absolventům pogratuloval k úspěšnému složení závěrečných zkoušek a na závěr jim popřál mnoho profesních a životních úspěchů.