Všechna čest soukromým majitelům matějovského kostela, kteří se snaží respektovat historii a původní vzhled kostela z roku 1878. Vlastně jen poštovní schránka u branky a okna v kostelní střeše místo vikýře kolemjdoucím prozrazují, že podkroví kostela je obytné.

Privatizace obecního kostela

„Pro potřeby naších farníků z Rusína a Matějovic má dostatečnou kapacitu kostel v Hrozové. Hrozovský kostel s freskami ze 13. století má obrovskou prestiž, takže nemělo smysl investovat do kostelíka v Matějovicích, kde žije pár obyvatel. Tak se to zprivatizovalo a dnes je obytný kostelík v Matějovicích je taková naše rarita. Jde o řádně odsvěcenou církevní stavbu, kterou si nová majitelka přestavěla na celoroční bydlení. Samozřejmě obytné je jen podkroví, a nejsou tam žádné necitlivé vestavby,“ představil starosta Rusína Radek Bezděčík matějovický kostel s komínem.

Smutný příběh hospody v centru Rusína. Střecha zchátralého objektu se zřítila, je z něho ruina, duben 2022.
OBRAZEM: Smutný příběh hospody v centru Rusína

Dnes má matějovický kostelík novou střechu a pěkně opravenou fasádu, ale ještě před pár lety to byla havarijní ruina. Stavba kostela začala v roce 1878, vysvěcen byl v květnu 1879. Paní Marie Klose po odsunu zveřejnila své vzpomínky v časopise Jägerngorfer Heimatbrief. Ta uvádí, že na matějovickém zvonu byl nápis „St. Antony 1735“, takže musel pocházet ze starší kaple, která byla rovněž zasvěcená sv. Antonínovi z Padovy. Kostel v dnešní podobě nechal postavit prelát z Vratislavi Josef Neukirch. Dokonce matějovickému kostelu daroval liturgické náčiní a oděvy pro bohoslužbu.

Obec už zvažovala demolici

Po odsunu německy hovořících obyvatel v roce 1946 se dlouho nedařilo dosídlování Matějovic. Vzhledem k malému počtu věřících se zde bohoslužby konaly jen příležitostně. Později byl nepotřebný kostelík převeden církví do majetku obce. Podle pamětníků ještě v roce 1966 měla matějovická kaple vnitřní vybavení. Vandalství, ničení a rozkrádání z ní postupně udělaly ruinu.

Znovupostavení kostelíka na kopci nad Rusínem v roce 1993 spojilo Čechy, Poláky a německé rodáky. Následovalo propojování Rusína s polskými sousedy obnovením cest a silnic.
Kostelík nad Rusínem: symbol přátelství Čechů, Němců a Poláků

Obec Rusín už dokonce plánovala demolici kaple, když se o tomto záměru dozvěděla paní Jitka Matyšková, která do Matějovic přišla z Opavska. Projevila zájem kapli zachránit na vlastní náklady. V roce 2001 kapli od obce koupila a postupně ji opravuje i zabydluje. Současně ponechává na svém místě pamětní desku vsazenou do fasády, kamenný kříž a další prvky, které dělají kostel kostelem a vypovídají o křesťanské a sudetoněmecké historii Matějovic.