Město Krnov v těchto dnech vydalo publikaci Nemovité kulturní památky Krnovska, ve které Ľubica Mezerová společně s krnovskou památkářkou Andreou Šírovou připravily názornou přehlídku všech objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Protože v publikaci jsou památky včetně fotografií, popisů, map a parcelního čísla, dokáže čtenář zajímavé objekty snadno vyhledat v terénu. Současně se něco dozví o autorech a stavebních úpravách těchto nemovitostí.

„Vydání seznamu předcházela potřeba obeznámit veřejnost s kulturním bohatstvím příhraničního regionu, kde se na malém místě soustředilo množství nenahraditelných a jedinečných archeologických, architektonických, urbanistických a sochařských skvostů.

Velkou pozornost, kromě solitérů, jakými jsou zámky, zříceniny, kostely, sochy a moderní architektura, si zaslouží urbanistické celky a především jesenická lidová architektura," uvedla v úvodu publikace Ľubica Mezerová.

Předchůdce: Památky okresu Bruntál

Nová publikace navazuje na titul Seznam nemovitých kulturních památek okresu Bruntál, který vydal v roce 2001 Okresní úřad v Bruntále.

„Do soupisu od té doby přibyly další nemovitosti. V Krnově například areál bývalé továrny na vlněné zboží Alois Larisch a synové, některé další továrny a vily, nýtovaný most přes řeku Opavu nebo skříňka na barometr ve Smetanových sadech. V rámci celého Krnovska pak převažují chalupy, kaple a areály s již dříve prohlášenými památkami.

To se týká třeba hřbitovů, kde byl památkou kostel a ohradní zeď, ale samotná plocha hřbitova už ne," doplnila Andrea Šírová, referentka památkové péče Městského úřadu v Krnově, která do nové publikace přispěla fotografiemi a zákresy do katastrálních map.

Prezentace proběhne 24. února v koncertní síni sv. Ducha. Jsou na ni pozváni všichni vlastníci nemovitých kulturních památek, kteří publikaci obdrží zdarma. K dostání je už dnes v Turistickém informačním centru Krnov a stojí 130 korun.