„Dosud jsme situaci u hotelu Praha neřešili, ale prověříme to,“ odpověděl mu starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti).

Potom si vzal slovo také zastupitel Ladislav Sekanina (KSČM): „Pokud se dosud neřešilo odvodnění kruháče u hotelu Praha, to je zásadní problém. Musí se to řešit okamžitě, ať je to hotové než začnou deštivé podzimní plískanice. Lidé nebudou spokojeni, když se bude kruháč předávat jako dokončené nové dílo se stejnou závadou, jakou měl před opravou. Pokud jste tento kruhový objezd pustili ze zřetele, je to trestuhodné,“ doplnil Sekanina. „Mám zapsáno,“ reagoval lakonicky starosta.

Krnovské vodovody a kanalizace KVaK skutečně hned nato prověřily funkčnost všech kanálů u tohoto kruhového objezdu, aby voda měla kudy odtékat. Zda se skutečně podařilo kruháč odvodnit, se dozvíme při nejbližším dešti.