Právě pod Hraničním vrchem u kapličky v Biskupicích bude v neděli 1. května slavnostně otevřena nejnovější atrakce okruhu: pohádková cesta, která má také přívlastky „naučná" či „zážitková". Ta zavede malé i velké návštěvníky kolem jedenácti lesních stanovišť ke Krtečkově studánce.

JAK TO ZAČALO

„Když se v květnu 2011 vydali žáci z 6. a 9. tříd z albrechtické základní školy s hráběmi a motykami do přírody aktivně pomáhat při budování tehdy jediné naučné stezky „Dubí vrch" v délce 3200 metrů, připojili se tím k aktivitám Lesní správy Město Albrechtice a Turistického oddílu Město Albrechtice.

Koho by napadlo, jak to vše bude v dalších letech pokračovat," zavzpomínal na úplné začátky bývalý ředitel albrechtické základní školy Karel Knapp.

Nabídka turistických cest se začala rychle rozšiřovat díky Lesům ČR, které podporují stavbu lesních odpočívadel a naučných stezek. že Lesní správa Město Albrechtice v čele se Svatoplukem Foltou se porozhlédla po kreativních spolupracovnících.

Návrhu atrakcí pro lesní pohádkovou stezku se ujaly Petra Ševcůjová a Iva Škrovová. Lesní správa Město Albrechtice zadala objednávku na výstavbu pohádkového areálu Jiřímu Pokludovi, jednomu z majitelů firmy Taylor stavební s.r.o.

STEZKA JE SPOLEČNÉ DÍLO MÍSTNÍCH NADŠENCŮ

Do díla se pustili s podporou dalších subdodavatelů a přátel Městského turistického okruhu. „Mezi nimi můžeme jmenovat například pány Lva Pazderu, autora Hejkala a řady dobrých nápadů, řezbáře Petra Chorovského i dalšího pracovníka z Lesů ČR Františka Mýlka.

Stranou nezůstalo ani vedení Města Albrechtic, které s podporou zastupitelstva ve svém rozpočtu vyčlenilo příspěvek na vybudování úvodního zastavení na nové naučné stezce," doplnil Karel Knapp, který zaznamenal vznik lesní atrakce od úvodního nápadu až po realizaci pohádkové stezky, jaká dosud v našem regionu nemá obdobu.

Podle něj na úplném počátku výborného nápadu stál nadšený turista Karel Handlíř, dnes již emeritní správce Lesní správy Město Albrechtice Vítězslav Závodný a jeho kolegové Ivan Roller a Lev Pazdera.

OD PARKOVIŠTĚ KOLEM MECHÁČKA K HEJKALOVI

Zatímco zdatní turisté mohou vyrazit na celý okruh, pohádková cesta pro rodiny s dětmi začíná hned u kapličky v Biskupicích u parkoviště. Zábavným způsobem je provede kolem jedenácti stanovišť.

Pokud někomu vyhládlo, může se na cestu posilnit třeba špekáčkem u ohniště Dr. Voštěpa s přístřeškem na dřevo. Směrovky k dalším stanovištím tvoří dřevěné postavičky blízké dětskému vnímání.

Ukážou jim cestu kolem krmelce jelena Větroplacha, minou dvanáct trpaslíků nazdobených dětmi z albrechtické základní školy a po splnění různých úkolů dojdou až do království skřítka Mecháčka. A zřejmě málokdo odolá nabídce podívat se z vyhlídky u Hejkala a něco sdělit kamarádům prostřednictvím hlásné trouby. U Křemenáče a Muchomůrky bude dost času k zapsání vzkazů lesu a k vyzkoušení šiškové střelnice.

Kdo bude chtít, může si zahrát bloudivou hru. „Pokud budete mít na prvního máje chuť a čas, vydejte se S pohádkou ke krtečkově studánce. Čekají vás kreativní úkoly i pohledy na předhůří Hrubého Jeseníku. Stezku uzavírá bludiště z klestu a kamenná stěna s výhledem na protější kopec, kde stával hrad Burkvíz,"doplnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Ke splnění úkolů návštěvníkům pomohou informačních tabule, takže nakonec každý dostane příležitost vyzkoušet si vodní hrátky u Krtečkovy studánky a nakonec si zazvonit na pohádkový zvonec.

K ROZHLEDNĚ NEBO K MOTORESTU

Pro ty, kterým to nestačilo, Městský turistický okruh pak pokračuje dál kolem daňčí farmy a Machalova zahradnictví k motorestu Pančava.

U dvojrozhledny na Hraničním vrchu zase připravil Klub českých turistů tradiční Májové setkání, na vrcholu mezi 10. a 14. hodinou každý obdrží účastnické listy a pamětní razítko.